Sårhelingsproduktet som er under utvikling kommer til å koste rundt en fjerdedel av dagens sammenlignbare produkter. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Prosjektår 2016

Leger sår med eggeskallhinner

 Råvare og prosess  

Å utvikle et kommersielt og rimelig sårhelingsprodukt basert på eggeskallmembran er et strålende eksempel på ny bruk av restråstoff.

Nofima-forskere er med i et internasjonalt prosjekt ledet av bioteknologiselskapet Biovotec. Målet er å utvikle et sårhelingsprodukt for kroniske sår – et omfattende og økende problem.

– Dagens sårhelingsprodukt er enten veldig dyre eller så fungerer de dårlig på kroniske sår. For oss er det viktig å kunne tilby en behandlingsmulighet for de som i dag må leve med store smerter, sier gründer og administrerende direktør i Biovotec, Ralf Schmidt.

Cellekunnskap åpner nye muligheter

Når en diabetiker sliter med et sår som ikke gror, er det blant annet en ubalanse i cellenes produksjon av et slags
nettverksvev (matriks) som ikke fungerer som det skal.

Membranen, altså hinnen inni eggeskall, fyller samme funksjon som matriksen og er fra gammelt av kjent for sårhelende egenskaper.

Biovotec sitt sårhelingsprodukt er basert på en patentert metode for maskinell separasjon. Når membranen er tatt ut og aktivert, males den ned til et pulver. Det er dette pulveret Nofima-forskerne undersøker.

– Vi studerer effekten av pulveret på cellemodeller for sårheling for å undersøke aktiviteten og virkningsmekanismene i membranpulveret. I våre cellemodeller ser vi at pulveret sørger for økning av celleaktiviteter som er nødvendige for å lege sår, forteller forsker Mona E. Pedersen.

Nofima-forskere har i lang tid jobbet med matriks og biologisk aktivitet. De har utviklet cellemodeller som gjør det mulig å tolke cellenes signaler og hva signalene fører til.

Reduserer behovet for dyreforsøk

– I cellestudiene kan vi studere alt på nettopp cellenivå. Det er ikke mulig å kartlegge de samme mekanismene i dyreforsøk. Celleforsøk er i tillegg langt rimeligere, og gir en første indikasjon på hva som vil fungere også på dyr og mennesker, sier forsker Sissel B. Rønning.

Kontaktperson
Portrettbilde av Mona Elisabeth Pedersen
Mona Elisabeth Pedersen

Seniorforsker
Tlf: +47 64 97 02 43
mona.pedersen@nofima.no

FINANSIERT AV:
Norges forskningsråd og Biovotec

Mer næringsnytte