Thomas Nyrud er en av forskerne som har utviklet konkurransekursindeksen for sjømat. Foto: Audun Iversen/Nofima

Prosjektår 2016

Lavere kronekurs er godt nytt

 Næringsøkonomi  

Den svakere kronekursen de siste årene har styrket den internasjonale konkurransekraften til sjømatindustrien i Norge.

Forskere i Nofima har utviklet en konkurransekursindeks for sjømat. Med den viser de hvordan svingninger i valutakursen har påvirket sjømatindustriens konkurransesituasjon.

Mye fisk og et lite hjemmemarked betyr at den norske sjømatindustrien er avhengig av å selge det meste av produktene utenfor Norge. En liten økonomi som den norske, med stor oljeavhengighet, gjør den norske kronen til en sårbar valuta som svinger mye.

Av en økning i eksportverdien for all sjømat på 22,4 milliarder kroner fra 2012 til 2015, kan 14,1 milliarder knyttes til effekten av svakere norsk krone.

Den resterende veksten på 9,3 milliarder kan knyttes til endringer i volum, i prisene, og i produktmiksen som eksporteres.

Andre land

– De siste årene har det blitt satt nye eksportrekorder. Men vi synes det er problematisk å bruke eksportverdi som prestasjonsmål, særlig for hvitfisk og pelagisk sektor. Eksportverdi, målt i norske kroner, er et lite presist mål på prestasjon, sier forsker Thomas Nyrud.

Valutaforhold har bidratt til å påvirke konkurransekraften til Island innen hvitfisk, og Chile, Irland og Skottland innen laks. Spesielt mot Island og Skottland/Irland har Norge forbedret sin konkurranseposisjon som følge av den svake kronen de siste årene.

Sjømatsektoren er mer eksponert for valutauro enn øvrig norsk eksportindustri. Dette fordi det meste av handelen med utlandet skjer i de fire store valutaene euro, dollar, pund og yen, mens øvrig norsk eksportindustri totalt sett har en noe bredere «valutaportefølje».

Lønnsomhet og valuta

Forskerne har undersøkt lønnsomhetsutviklingen i fiskeindustrien fra 1993 og frem til i dag og finner at valutauro er en viktig faktor som går igjen i de årene med best og dårligst resultat.

For eksempel ser vi innen hvitfisk at av de fem mest og de fem minst lønnsomme årene de siste tjue årene, sammenfalt resultatet i syv av årene med store valutasvingninger.

Kontaktperson
Portrettbilde av Thomas Nyrud
Thomas Nyrud

Forsker
Tlf: +47 77 62 90 00
thomas.nyrud@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Bent Magne Dreyer
Bent Magne Dreyer

Forskningssjef
Tlf: +47 77 62 90 23
bent.dreyer@nofima.no

FINANSIERT AV:
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Mer næringsnytte