Lene Sveen og Elisabeth Ytteborg jobber med skinnhelse hos oppdrettslaks. Skinnet gjenspeiler miljøet fisken lever i. FOTO: JON-ARE BERG-JACOBSEN © NOFIMA

Prosjektår 2017

Laksens skinn - en levende sensor

 Fiskehelse  

Naturen kan være overlegen digitale verktøy bare vi gir det nok oppmerksomhet - se bare på laksens skinn.

Har laks det bra i lukkede oppdrettsanlegg, eller er det forhold som kan gå ut over fiskens velferd, helse og kvalitet? Med nye arenaer er behovet stort for systemer som kontinuerlig overvåker miljøet. Vår forskning viser at laksens eget skinn er et slikt «system» – omtrent som en levende sensor.

Ideelt mål

– Fiskeskinnet beskytter mot miljøet, støt, slag, infeksjoner og kan raskt reagere og tilpasse seg forandringer i omgivelsene. Disse egenskapene gjør skinnet til et ideelt mål for biologisk overvåkning av velferd og helse, sier Nofima-forsker Elisabeth Ytteborg.

I CtrlAQUA SFI forsker Nofima blant annet på overvåkning av fiskehelse og vannkvalitet i lukkede anlegg. Det er forsket på de ytterste cellene i fiskens hud. Både tykkelsen til skinnet og antallet slimceller er viktig for fisken, og kan forandres med oppdrettsmiljøet.

Gjenspeiler miljøet

Fisk er testet i ulike typer miljø. Forsøkene viser blant annet at stresset fisk fra gjennomstrømmingssystem hadde tynnere hudlag, mens de fra resirkuleringsanlegg hadde et høyere antall slimceller.

– Resultatene viser at huden til fisk gjenspeiler miljøet den lever i. Dette betyr at vi kan ta prøver av fiskeskinn som har «lagret» informasjon om miljøet, analysere og så få vite hvordan fisken har det, sier Ytteborg.

Det er for tidlig å konkludere med om det ene eller det andre anlegget er å foretrekke. Det er cellene og biologien bak disse forsøkene som er selve funnet, og av verdi nå.

– Med denne levende sensoren øyner vi nå mulighet til å enkelt kunne vurdere forholdene i anlegg ut fra hvordan fiskens skinn oppfører seg. Dette er en viktig oppdagelse som kan brukes til å overvåke fisk og vannmiljø, og generelt forbedre hvordan vi oppdretter laks i lukkede anlegg, slår Nofima-forskeren fast.

Kontaktperson
Portrettbilde av Elisabeth Ytteborg
Kontaktperson
Portrettbilde av Christian Renè Karlsen

SAMARBEIDSPARTNERE:
21 industri- og forskningspartnere i inn- og utland

FINANSIERT AV:
Norges forskningsråd

Mer næringsnytte