Med sin høye kjøpekraft er Sør-Afrika et interessant marked for norsk lakseindustri. Her pakkes det laksefilet hos Checkers i Cape Town.
Med sin høye kjøpekraft er Sør-Afrika et interessant marked for norsk lakseindustri. Her pakkes det laksefilet hos Checkers i Cape Town. Foto: Morten Heide

Prosjektår 2015

Laks fra nord populær i sør

I Sør-Afrika har norsk laks en markedsandel på 90 prosent, og sørafrikanerne fremhever laksens norske opprinnelse.

Med sin høye kjøpekraft er Sør-Afrika et interessant marked for norsk lakseindustri. Etterspørselen etter norsk laks har økt i takt med den positive økonomiske utviklingen. I 2014 eksporterte norske bedrifter cirka 4 290 tonn laks til Sør-Afrika med en verdi på 181 millioner kroner.

På oppdrag fra FHF har Nofima analysert markedssituasjonen for norsk laks i Sør-Afrika. Resultatene viser at norsk laks blir stadig mer populær i det sørafrikanske markedet. Handelsavtalen mellom EFTA og den sørafrikanske tollunionen SACU gjorde norsk laks tollfri fra 2015, mens konkurrentnasjoner som Skottland og Chile fortsatt har 25 prosent toll. Dette gjorde norsk laks billigere enn laks fra andre nasjoner og førte til en økning i norsk eksport til Sør-Afrika.

En stor andel av laksen er fersk og brukes til sushi i restauranter. I dagligvare finnes mange ulike produkter, og det kommer stadig nye på markedet. Laks har ofte en gunstig plassering i butikkhylla, noe som indikerer at dette et viktig produkt for supermarkedkjedene. Og man oppgir gjerne hvor den kommer fra.

– Opptil 80 prosent av all sjømat som brukes i sushi i Sør-Afrika er laks. De fleste fremhever at laksen er norsk, både i supermarkeder og restauranter i Cape Town, så norsk laks har en sterk posisjon, sier seniorforsker Geir Sogn-Grundvåg.

Innkjøpsprisen på laks har imidlertid steget, og sammen med ugunstig lokal valuta og kostbar flyfrakt har den ferske laksen blitt dyr. Markedet reagerte med å sette opp prisene både i butikker og restauranter, men samtidig har fryst laks erstattet fersk laks der det er mulig.

Forskerne håper at analysene kan hjelpe norske lakseprodusenter og eksportører i deres markedsarbeid.

– Med detaljert markedskunnskap styrkes også posisjonen til de norske eksportørene i forhandlinger med importører, ved at de oppleves som kompetente partnere, poengterer Sogn-Grundvåg.

Kontaktperson
Portrettbilde av Geir Sogn-Grundvåg
Geir Sogn-Grundvåg

Seniorforsker
Tlf: +47 77 62 90 91
geir.sogn-grundvag@nofima.no

FINANSIERT AV:
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Mer næringsnytte