Det nye bærekraftbarometeret skal gi en beskrivelse av hva havbruksnæringen medfører av positive og negative konsekvenser. Foto: Audun Iversen/Nofima

Prosjektår 2016

Lager bærekraftbarometer

 Næringsøkonomi  

Nofima og SINTEF samler nå tilgjengelige fakta om havbruksnæringen – både positive og negative – for å presentere næringens totale bærekraft.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond (FHF) har finansiert utvikling av et bærekraftbarometer for norsk havbruksnæring, fordi bærekraft har blitt et sentralt parameter for å vurdere videre vekst og utvikling av næringen.

Ofte knyttes bærekraft til miljømessig bærekraft, og i mindre grad til økonomisk og sosial bærekraft. Bærekraftbarometeret som er under utvikling skal kunne gi et mer balansert kunnskapsgrunnlag. Det vil bli en nettportal som kan brukes av alle interesserte.

Barometeret vil gi et bilde på tilstanden i havbruksnæringen vurdert ut fra tre kriterier: Påvirkning på miljøet, økonomien i næringa og hva slags sosiale ringvirkninger den gir.

En beskrivelse

– Barometeret skal gi en beskrivelse av hva næringen medfører av positive og negative konsekvenser. Det finnes masse informasjon allerede, og vi ønsker å samle og sammenstille den, slik at det er mulig å synliggjøre trender og utvikling innenfor ulike områder, forklarer seniorforsker Kine Mari Karlsen.

Barometeret skal vise utviklingen i forhold til en rekke parametere som for eksempel lus, rømming, sysselsetting, produksjonsverdi og medikamentbruk.

Bærekraftbarometeret skal ikke vekte og gi en vurdering om næringen er bærekraftig eller ikke, men hensikten med portalen er en sammenstilling av fakta om havbruksnæringen.

Ønsker å nå alle

– Målet er at det skal bli enklere for beslutningstakere, politikere, media og andre interesserte å finne tak i god og balansert informasjon om havbruksnæringen. Men vi ønsker å nå alle som har interesse av havbruksnæringen, sier seniorforsker Roy Robertsen.

Prosjektet ble startet i juni 2016, og forskerne er nå i gang med å samle tilgjengelig informasjon.

Kontaktperson
Portrettbilde av Kine Mari Karlsen
Kine Mari Karlsen

Seniorforsker
Tlf: +47 77 62 91 41
kine.karlsen@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Roy Robertsen
Roy Robertsen

Seniorforsker
Tlf: +47 77 62 91 70
roy.robertsen@nofima.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
SINTEF og BarentsWatch

FINANSIERT AV:
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Mer næringsnytte