I prosjektet «RapidCheck» utvikler Nofima metoder som setter matprodusenter i stand til selv å vurdere produktene sine sensorisk. Foto: Jon-Are Berg-Jakobsen/Nofima

Prosjektår 2015

Lær å smake selv

Små og store matprodusenter kan nå ta i bruk en rask metode som hjelper dem å finne ut hvilke produkter som bør komme i salg.

Hvilken kakao skal vi sende ut på markedet – den med ekstra melk, den med ekstra sukker, eller den med vanilje? Slike spørsmål stiller matprodusenter seg når de vurderer å slippe nye produkter ut i butikkene. Nå finnes nye muligheter til å få svar.

– Profesjonelle smakere, som de vi har i Nofimas sensorikkpanel, vil gi mest presise svar. Men nå finnes også et enklere alternativ, sier seniorforsker og sensoriker Paula Varela Tomasco.

I prosjektet «RapidCheck» utvikler Nofima metoder som setter matprodusenter i stand til selv å vurdere produktene sine sensorisk – gjennom smak, lukt, synsinntrykk og følelse. En av metodene kalles PSP – «Polarized Sensory Positioning».

Metoden er særlig nyttig i start- og sluttfasen av produktutviklingen. Hvem som helst kan bruke den, og den går gjennom fire steg. Først sammenlignes testproduktet med referanseprøver – for eksempel konkurrerende produkter man ønsker å ligne eller skille seg fra, eller egne produkter. Hvor like eller ulike er de? Når graden av likhet er klar, beskriver man med ord hva som karakteriserer produktet.

Ordene settes inn i et datasystem. Her lages blant annet en frekvenstabell som viser hvor ofte ordene forekommer. Dataene analyseres multivariat – en statistisk analyse med mange variabler samtidig – og man får ut et produktkart. Når dette settes sammen med undersøkelser av hva forbrukere liker, har man et godt grunnlag for å velge hvilke prototyper som skal komme på markedet.

– For matbedrifter som skal kontrollere kvalitet eller arbeide med produktutvikling er dette både en enklere, raskere og billigere måte å vurdere produktene på, sier seniorforsker Tormod Næs, som leder statistikk-delen av prosjektet.

Forskningen gjøres i nært samarbeid med store industriaktører. Nofima tilbyr også kurs for bedrifter som ønsker å bruke sensoriske metoder, så de kan sikre at disse brukes rett og at resultatene tolkes på riktig måte.

Kontaktperson
Portrettbilde av Tormod Næs
Tormod Næs

Seniorforsker
Tlf: +47 64 97 01 65
tormod.naes@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Paula Varela-Tomasco

SAMARBEIDSPARTNERE:
Tine, Nortura, Bama, Orkla og Coop Norge

FINANSIERT AV:
Norges forskningsråd og Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)

Mer næringsnytte