Kvantum premieres over kvalitet i førstehåndsmarkedet for fersk torsk fra kystflåten. Foto: Frank Gregersen © Nofima

Prosjektår 2019

Kvantum foran kvalitet

 Næringsøkonomi  

Det er dårlig sammenheng mellom pris og kvalitet på fersk torsk levert av den norske kystflåten. Det kan bidra til sløsing.

Kvalitet på fisk er avhengig av redskapsbruk og størrelse på fangsten. Nofimas undersøkelser viser at fisk tatt på juksa har best kvalitet. Linefanget nest best, snurrevad nest dårligst, og torsk tatt med garn har dårligst kvalitet.

Nofima-forskerne Edgar Henriksen og Thomas Nyrud har nylig gjennomført en analyse av om dette gjenspeiles i prisen fiskerne oppnår. Funnene overrasket dem.

Markedssvikt

– Når fangststørrelsen øker, blir kvaliteten dårligere, mens prisen øker, sier Edgar Henriksen.

– Dette er en klar indikasjon på at kvantum premieres over kvalitet i førstehåndsmarkedet for fersk torsk, sier Thomas Nyrud.

Manglende sammenheng mellom pris og kvalitet er et avvik fra hvordan et marked forutsettes å fungere, og betegnes i økonomisk litteratur som en markedssvikt.

Måten det intensive sesongfisket etter torsk gjennomføres på får «skylden» for at mengde belønnes mer enn kvalitet.
Kystflåten lander rundt 90 prosent av sine torskekvoter under det hektiske vinter- og vårtorskefisket i Nord-Norge. Og industrien på land tør ikke å nekte å ta imot fangster av dårlig kvalitet. Det kan føre til tap av store kvanta fisk som bedriftene er avhengige av for å holde produksjonen i gang.

Vil dempe verdisløsingen

Påstander om underrapportering er også tema i undersøkelsen.

– Dersom volum er underrapportert i vesentlig grad, kan dette være en av forklaringene bak den tilsynelatende dysfunksjonelle sammenhengen mellom kvalitet og pris, sier Thomas Nyrud.

– Et råvaremarked som premierer god kvalitet vil være et viktig bidrag til å dempe verdisløsingen – uansett årsak, slår Edgar Henriksen fast.

Han mener analysen øker kunnskapen om hva som fører til redusert kvalitet og derfor gir mulighet til å diskutere konkrete forlag til tiltak med næring og myndigheter.

Kontaktperson
Portrettbilde av Edgar Henriksen
Edgar Henriksen

Seniorforsker
Tlf: +47 77 62 90 09
edgar.henriksen@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Thomas Nyrud
Thomas Nyrud

Forsker
Tlf: +47 77 62 90 00
thomas.nyrud@nofima.no

FINANSIERT AV:
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)

Mer næringsnytte