Krav om sosial bærekraft i fiskerinæringen vokser fram i markedet. Snart vil næringen måtte dokumentere at den driver sosialt bærekraftig. Foto: Frank Gregersen © Nofima

Prosjektår 2017

Krav til sosial bærekraft

 Markedsforskning  

Norsk fiskerinæring kan snart måtte dokumentere at den driver sosialt bærekraftig.

Tilfredsstillende lønn, helse, miljø og sikkerhet, fravær av tvangsarbeid og barnearbeid, antikorrupsjon og verdig behandling av alle leverandører – gjennom alle ledd fra fangst til kunde. Det er kravet som vokser fram i markedet, særlig i Storbritannia, Tyskland og Frankrike.

I forkant

– Bakgrunnen for dette fokuset internasjonalt er at det for en tid tilbake ble avdekket grove menneskerettsbrudd i fiskebåter i Sørørst-Asia, spesielt Thailand. Her foregikk regelrett slavearbeid og mishandling. Dermed er sosial bærekraft satt på dagsorden også hos detaljhandelen i Europa, noe som også vil gjenspeiles i krav til norsk fiskerinæring, sier forskningssjef Pirjo Honkanen i Nofima.

I Norge ønsker Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond (FHF) på vegne av fiskerinæringen å være i forkant av utviklingen. Nofimas markedsforskere fikk derfor i oppdrag å samle kunnskap om sertifiseringsordninger for sosial bærekraft i fangstbasert fiskerinæring. Hvilke krav har kundene? Hva inneholder eksisterende standarder? Hvordan er norsk regelverk i forhold til internasjonale frivillige standarder? Og ikke minst: Hvordan bør norsk fiskerinæring forholde seg til krav om sosial bærekraft?

Forskerne Bjørg Helen Nøstvold i Nofima og Anne Mette Ødegård i forskningsstiftelsen FAFO, har sammen med Honkanen jobbet med å avklare dagens status i markedene.

Brosjyre

Kartleggingsprosjektets funn er samlet i en brosjyre, og har resultert i en konkret anbefaling:

«Det anbefales sterkt at det norske miljøet kommer sammen for å meisle ut forslag til et dokument som viser hvordan sosial bærekraft ivaretas i hele verdikjeden i Norge. De internasjonale standardene for sosial bærekraft er foreløpig bare i støpeskjeen, og ved å være tidlig ute, kan man sette agendaen og ha innflytelse på sluttresultatet. Representanter fra båteiere, fiskere, landindustri, arbeidstakere og eventuelt kontrollmyndighetene bør delta».

Kontaktperson
Portrettbilde av Pirjo Honkanen
Pirjo Honkanen

Forskningssjef
Tlf: +47 77 62 90 37
pirjo.honkanen@nofima.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
FAFO

FINANSIERT AV:
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Mer næringsnytte