Bare en beskjeden reduksjon av problemer med mørke filetflekker vil gi stor økonomisk gevinst for bransjen, påpeker forsker Turid Mørkøre. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Prosjektår 2016

Kostendring mot kostbare flekker

 Ernæring og fôrteknologi  

Oppdrettsnæringen taper årlig flere hundre millioner på grunn av mørke flekker i laksefilet. Magrere, proteinrikt fôr kan være en løsning.

Mørke flekker i laksefilet er et problem som ble beskrevet for mer enn 20 år siden. Først de siste årene har imidlertid mørke flekker – melaninflekker – utviklet seg til et vesentlig kvalitetsavvik.

Den markante økningen i problemet skjedde i en periode med vesentlige endringer i laksens fôrsammensetning, kombinert med økende utbrudd av sykdommene pankreas sykdom (PD) og hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB).

Nofima har tidligere kunnet slå fast at riktig sammensatt fôr kunne halvere dødeligheten ved naturlige utbrudd av PD og HSMB. Men kunne omlegging av laksens kost også få ned forekomsten av melaninflekker i fileten?

Overbevisende

– Melaninpigmenter er naturlige og nyttige antioksidanter som beskytter ulike vev, og er viktige deler av laksens immunforsvar. Siden et magert, proteinrikt testfôr kunne styrke laksens sykdomsmotstand, undersøkte vi om testfôret også kunne hemme utvikling av melaninflekker. Laksen fikk testfôret eller et ordinært fôr før, under og etter et naturlig sykdomsutbrudd med koinfeksjon av virustypene PRV og SAV3. 2600 fileter ble undersøkt, sier lederen for forskningsprosjektet, seniorforsker Turid Mørkøre i Nofima.

Resultatene er overbevisende:

Endringen av fôret førte til en reduksjon av melaninflekker fra 26 til 16 prosent. Og kanskje enda viktigere; forekomsten av store flekker, som er vanskelige å skjære bort, ble redusert til en tredjedel.

Stor økonomisk gevinst

– Omleggingen av kosten gav også vesentlig gevinst for laksens utvendige utseende. For testgruppen ble 91 prosent av laksen klassifisert som «superior», mens «superior»-andelen av laksen som fikk det ordinære fôret var 79 prosent, sier Mørkøre.

Kostnaden som bedriftene rapporterer ved slike fargeavvik varierer, men tapet beløper seg til flere hundre millioner kroner årlig.

– Det betyr at bare en beskjeden reduksjon av problemer med mørke filetflekker vil gi stor økonomisk gevinst for bransjen, påpeker Turid Mørkøre.

Kontaktperson
Portrettbilde av Turid Mørkøre
Turid Mørkøre

Seniorforsker
Tlf: +47 64 97 03 80
turid.morkore@nofima.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
Blom Fiskeoppdrett og Sotra Fiskeindustri

FINANSIERT AV:
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Mer næringsnytte