- Kollagen i fiskebein er en verdifull ressurs vi tror industrien har mulighet til å anvende, sier forsker Sissel Albrektsen. Foto: Bjørn Erik Larsen © Nofima

Prosjektår 2017

Kollagenkroner fra torskebein

 Ernæring og fôrteknologi  

Dersom fiskeindustrien får tak i kollagenet fra fiskebeina kan det bety millioninntekt. Forskere har fått det til på lab.

Nå skal de bekrefte om det også er mulig i industri.

Til arbeidet har Nofima fått midler fra FORNY2020, som er Forskningsrådets program for å bringe resultater fra offentlig finansiert forskning fram til markedet.

Årlig går 160 tusen tonn torskeavskjær på sjøen. En grunn til at det kastes, er at det ikke lønner seg for fiskere å ta vare på avskjæret.

‒ Det er mye bein i avskjæret, og næringsstoffene i beina er lite tilgjengelige og har derfor lav nytteverdi, sier forsker Sissel Albrektsen.

Blant annet er det mye av proteinet kollagen i fiskebein. Kollagen kan brukes i antirynkekremer, kosttilskudd, og har potensiale som helsefremmende ingrediens i laksefôr.

Har utviklet prosess

For å få tak i det verdifulle kollagenproteinet, må fiskebeina avmineraliseres. Albrektsen og kollegaer har allerede utviklet en prosess for å frigjøre mineraler i fiskebein. De har også kommet langt med å optimalisere prosesser for å frigjøre proteiner.

Målet i dette prosjektet er å frigjøre minst 85 prosent av det kollagenrike proteinet i torskebein, og klarer forskerne det blir verdien av avskjæret straks høyere. Verdien ved å utnytte mineraler og proteiner i torskebein tilsvarer 400-900 millioner kroner per år, avhengig om man utvikler produkter til akvakultur eller næringsmidler.

Skal undersøke bioaktive egenskaper

‒ Vi har indikasjoner på at beiningrediensene kan påvirke muskelkvalitet og helse, og dermed bidra til å utvikle en mer robust fisk, sier Albrektsen.

Frigjøring av mineraler og protein fra bein er helt i tråd med dagens bioøkonomiske tankegang, der målet er at alle ressurser skal gjenbrukes. Fiskemelsprodusenten Vedde AS er med på laget:

‒ Vi ønsker med vår deltagelse i prosjektet, å kunne øke verdien av fiskemel til akvakultur spesielt, og å utvikle nye ingredienser til anvendelser i fôr og næringsmidler, sier Ola Flesland i Vedde, som er en del av TripleNine Group.

Kontaktperson
Portrettbilde av Sissel Albrektsen
Sissel Albrektsen

Seniorforsker
Tlf: +47 55 50 12 04
sissel.albrektsen@nofima.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
Vedde AS

FINANSIERT AV:
Norges forskningsråd (FORNY)

Mer næringsnytte