Forskerne Bjørn Roth (til venstre) og Bjørn Tore Rotabakk mener forskningsprosjektet Fillet-O kan revolusjonere norsk laksenæring. Foto: Jan Inge Haga/Nofima

Prosjektår 2016

Kan revolusjonere norsk lakseeksport

 Prosessteknologi  

Bedøving, bløgging, sløying, utblødning, filetering, nedkjøling og pakking. Alt i løpet av 20 minutter.

Det pågående forskningsprosjektet Fillet-O kan revolusjonere norsk lakseeksport.

– Hvis vi lykkes og hvis næringen da tar fatt i det prosjektet dokumenterer, er det en «game changer», sier Nofima-forsker Bjørn Roth.

Det er han som leder og koordinerer det potensielt banebrytende forskningsprosjektet.

Betydelig økt verdi

Fillet Only – kun filet – er et tverrfaglig forskningsprosjekt over fire år med mål om å effektivisere bearbeiding av laks. Det skal oppnås ved å produsere fisken direkte til filet til en lavere kostnad og med høyere kvalitet enn ved tradisjonell slakting.

I dag går rundt 85 prosent av laks fra Norge som rund fisk på vogntog ut til det internasjonale markedet. I framtida kan så godt som hele den norske lakseproduksjonen fileteres på norsk jord og dermed skape betydelig økt verdi.

– Om vi i det videre forskningsforløpet klarer å bevise at det lar seg gjøre, at det er økonomisk fordelaktig og at det vil gagne og utvikle næringen, vil det garantert lønne seg, sier Bjørn Roth.

Deler av næringa er allerede involvert som samarbeidspartnere i prosjektet.

Pluss-sidene

Pluss-sidene i Fillet-O synes å være formidable: Bedre råstoffutnyttelse, verdioptimalisering, økt dyrevelferd, større produktkvalitet, økt mattrygghet og økonomisk og miljømessig effektivisert transport.

Produksjon: Hele produksjonsprosessen kan skje i én sammenhengende kjede, fra merd til vogntog. Alt i løpet av 20 minutter etter at fisken er kommet opp av havet.

Energi og transport: Ser man for seg å separere innholdet i 300 vogntog med laks, så vil faktisk bare 132 av dem frakte laksefilet. 63 vogntog vil være fylt med bare is. De siste 105 vogntogene frakter restråstoffet

– Når man flytter isen fra kassen og inn i fisken ved hjelp av en tynn frosthinne – superkjøling – blir all istransport overflødig. Og dersom vi beholder alt restråstoffet og prosesserer det i Norge, har vi råstoff nok til å begynne en helt ny industri, påpeker Bjørn Roth.

Ny æra

Kvalitet, mattrygghet og holdbarhet og markedsdynamikk inngår også i prosjektet. I 2017 skal prosjektet Fillet-O være ferdig og konklusjonene på bordet. Bjørn Roth og samarbeidspartnere i både inn- og utland ser allerede konturene av en ny æra for norsk lakseeksport.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bjørn Roth
Bjørn Roth

Seniorforsker
Tlf: +47 51 84 46 23
bjorn.roth@nofima.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
Grieg Seafood, Cermaq Norway, SeaSide, Marel, Jackson og The Linde Group

FINANSIERT AV:
Norges forskningsråd gjennom Bionær-programmet

Mer næringsnytte