Seniorforsker John-Erik Haugen har utviklet en innendørs tørkeprosess som gir god kvalitet på tørrfisken og effektiv tørking - året rundt.
Seniorforsker John-Erik Haugen har utviklet en innendørs tørkeprosess som gir god kvalitet på tørrfisken og effektiv tørking - året rundt. Foto: Reidun Lilleholt Kraugerud, Nofima.

Prosjektår 2015

Kan produsere tørrfisk inne

Ute tar det rundt fire måneder å produsere tørrfisk på hjell. Nå kan tørrfisk av høy kvalitet produseres innendørs – på under en måned.

Eksportøren Nordahl Anthonisen i Athena Seafoods AS i Bergen ønsket stabil kvalitet på tørrfisk, og fikk ide til ny tørkeprosess der resultatet ikke avhenger av vær og temperatur utendørs. Seniorforsker John-Erik Haugen i Nofima utviklet hans opprinnelige ide. Tørrfisken anerkjennes av smakstestere i Italia.

‒ Min drøm var å kunne kontrollere forholdene fisken blir tørket under, så vi kan selge utelukkende god tørrfisk til Europa, sier Anthonisen.

Den drømmen ser nå ut til å bli oppfylt ved hjelp av Nofima. Tørrfiskeksportøren knyttet relevante bedrifter og forskningsinstitutter i Europa sammen med Nofima-forskeren i et EU-prosjekt.

I laboratoriet sitt på Ås har John-Erik Haugen forsket seg frem til en innendørs tørkeprosess som gir god kvalitet på tørrfisken og effektiv tørking. I tillegg til å bruke tradisjonelt råstoff, tok han utgangspunkt i optimale værforhold under tradisjonell utendørstørking.

Den italienske gastronomibedriften Il Ceppo har 80 års erfaring med tørrfisk. De har vurdert utseende og lukt av den innendørstørkede fisken. Il Ceppo har også utført lokale forbrukerundersøkelser i Italia der innendørs og utendørsprodusert tørrfisk har blitt blindtestet, basert på tradisjonelle italienske retter.

‒ Disse første testene indikerer at pilotproduktet har høy kvalitet, sier Haugen.

Det er søkt patentbeskyttelse på metoden.

Hensikten med denne typen EU-prosjekter er å stimulere til innovasjon i små og mellomstore bedrifter, og til samarbeid med forskningsinstitusjonene slik at innovasjoner kan realiseres både nasjonalt og i andre land. Til dette FoU-prosjektet ga EU derfor full økonomisk støtte. Bedriftene i EU-prosjektet bidro med arbeidskraft og fikk dekket utgifter.

Nå jobber Nofima og Athena Seafoods sammen for å kunne videreutvikle konseptet med tanke på kommersialisering og industriell oppskalering og implementering.

Topp kvalitet året rundt er en av ambisjonene.

SAMARBEIDSPARTNERE:
Gastronomibedriften Il Ceppo, Athena Seafoods AS

FINANSIERT AV:
EU

Mer næringsnytte