Forsker Ingelinn Eskildsen Pleym. Foto: Audun Iversen/Nofima

Prosjektår 2016

Ja takk til hospitering

 Markedsforskning    Prosessteknologi  

Er det nyttig for en bedrift å ha en forsker i hospitering? Og har forskeren nytte av å lære mer om næringslivet? Klart ja til begge deler.

Ingelinn Eskildsen Pleym er forsker på avdeling Forbruker og marked i Nofima. Hun ønsket bedre forståelse for næringslivets utfordringer og prioriteringer, og vite mer om hvordan hennes kunnskap best kan brukes for bedrifter.

I tre måneder var hun i hospitering hos Br. Sperre – en stor produsent av klippfisk og pelagisk fisk.

Positivt

– Oppholdet har vært uvurderlig og vi har etablert god relasjon til bedriften. Jeg har fått innsikt i aktuelle utfordringer i norsk fiskeindustri og utfordret meg faglig. Kompetansehevingen som Nofima har gitt meg, har også en forsterkende effekt på motivasjon, sier Pleym.

– Det var nyttig å ha Ingelinn hos oss. Hun har gitt oss nye tanker blant annet om hvordan omverdenen oppfatter oss, og hvordan omgivelsene påvirker oss, sier daglig leder Inger- Marie Sperre hos Br. Sperre.

– Forskere er, først og fremst gjennom sin påvirkning på politikere, i stor grad premissleverandører. At de har kunnskap om vår hverdag og våre rammebetingelser, er selvsagt svært viktig. Jeg er ikke i tvil om at det er positivt for næringen.

Anbefaler gjerne

Forsker Izumi Sone jobber med prosessteknologi i Nofima.

– Jeg ønsket å se forskning fra næringslivets ståsted og få en bedre forståelse og innblikk i kompetanse, behov og utfordring hos en bedrift, slik at forskning vi i Nofima leverer er mest mulig næringsrettet og anvendelig også i framtiden, sier Sone.

Det førte henne til Norges største selskap innen pelagisk fiskeindustri, Pelagia.

– Jeg lærte mye om prosessering av makrell og ble kjent med dyktige ansatte og deres arbeidsoppgaver i ulike ledd i bedriften. Hospitering har gitt meg større perspektiv som forsker. Forskerne anbefaler gjerne kolleger – og bedrifter – å benytte seg av hospiteringsordningen til Nofima.

– Et slikt opphold gir nye ideer, og å bli utfordret faglig er bra for alle, sier Ingelinn Eskildsen Pleym.

– En uerstattelig opplevelse, sier Izumi Sone.

Kontaktperson
Portrettbilde av Ingelinn Eskildsen Pleym
Kontaktperson
Portrettbilde av Izumi Sone
Izumi Sone

Forsker
Tlf: +47 51 84 46 29
izumi.sone@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Merete Kaspersen
Merete Kaspersen

HR Rådgiver
Tlf: +47 77 62 90 17
merete.kaspersen@nofima.no

Mer næringsnytte