Ølet i tønnene kan utvikles etter din smak fordi roboter nå kan plukke opp dine kommentarer på sosiale medier og bruke dem i innovasjonen. FOTO: JON-ARE BERG-JACOBSEN © NOFIMA

Prosjektår 2017

Ideer via kunstig intelligens

 Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Er du ølentusiast, har du muligens kommentert innlegg i ølfora på Facebook? Da kan du i samme slengen ha bidratt til innovasjon.

Kunstig intelligens er stikkordet.

Allerede i dag brukes sosiale medier til å spore opp ideer, men det er særdeles tidkrevende å gjøre det manuelt. Kasper Christensen, som skrev sin doktorgradsavhandling i Nofima som en del av det strategiske programmet InnoFood, ville finne ut om kunstig intelligens kan gjøre en like god jobb. Han utviklet en metode som lærer opp en robot til å identifisere ideer utfra kommentarfelt på for eksempel Facebook. Dette kan bli et viktig verktøy for innovasjon.

– Målet er mer treffsikker produktutvikling. Jakten på den neste store innovasjonen er svært kostbar. Mange nye produkter mislykkes – hovedsakelig fordi mange bedrifter ennå ikke har lært å identifisere de beste ideene fra starten, sier Christensen.

Øl brukt til metodetesting

Øl engasjerer mange, også på sosiale medier, derfor var øl et passende tema for å teste ut om det er mulig å lære en robot å identifisere gode ideer.

Kasper Christensen fikk hjelp av to eksperter til å kategorisere 200 ideer om øl. Ideene var plukket ut av roboten, og ekspertene skulle bedømme hvor gode de var utfra om de var nyskapende, verdiskapende og gjennomførbare. Begge ølekspertene ble imponerte over kvaliteten på det roboten fant.

Systematisk og intelligent

For å kunne bruke de enorme datamengdene i nettsamfunn fornuftig, må de behandles systematisk og intelligent.

– Det er her den kunstige intelligensen kommer inn. Jeg har lært opp en robot til å skille ut ideer fra kommentartekster, ved stadig å fôre den med nye fakta slik at den på en måte blir klokere og klokere. Dette er mulig fordi folk bruker bestemte ord og uttrykk når de snakker om ideer. Det er disse roboten lærer å gjenkjenne, sier Christensen.

Han påpeker at hva som anses som gode ideer er subjektivt, kan variere mye fra bedrift til bedrift og fra person til person.

Kontaktperson
Portrettbilde av Antje Gonera
Antje Gonera

Seniorforsker
Tlf: +47 64 97 04 55
antje.gonera@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Einar Risvik
Einar Risvik

Seniorforsker
Tlf: +47 64 97 01 81
einar.risvik@nofima.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
NMBU

FINANSIERT AV:
Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)

Mer næringsnytte