Marint omega-3 er en globalt begrenset ressurs som fordeles på mat til folk og dyr. Bente Ruyter forsker på hvor mye oppdrettslaksen trenger. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Prosjektår 2015

Hva er nok omega-3 for laksen?

For å dekke vårt behov for marine omega-3 fettsyrer, kan vi spise minst 150 gram oppdrettslaks i uka. Men hvor lite kan laksen klare seg med?

Laksen har behov for de lange marine omega-3-fettsyrene EPA og DHA for å bevare god helse. De er kjent for å ha en rolle i utviklingen av synet og for god vekst, og de er trolig også essensielle for immunforsvaret.

Nofimas forskning har tidligere vist at laks har en naturlig men begrenset evne til å omdanne en kort omega-3-fettsyre fra planter til marint omega-3. Denne evnen er høyest når nivået av marint omega-3 i fôret er lavt. Forskningen har også vist at evnen varierer mellom fisk med ulik genetisk bakgrunn.

Så hvor lite marint omega-3 kan oppdrettslaksen klare seg med? Nofima har nærmet seg et svar ved å studere fettomsetning gjennom lakselivet, der de har gitt laks fra 0 til 2 prosent EPA og DHA i fôret, helt fra startfôring til slakt på 4 kilo. De har analysert fisken jevnlig, og funnet hvilket nivå av EPA og DHA i laksefôret som gir maksimal egenproduksjon av marint omega-3 i fileten.

Rent ressursøkonomisk lønner det seg å ha opp mot en prosent marint omega-3 i fôret, da er laksens egenproduksjon på topp.

Men en prosent er for lavt nivå for at fisken skal opprettholde god helse i et krevende miljø, mener Bente Ruyter, seniorforsker i Nofima. Hun har i forsøk i sjø sett at laks på lav-omega-3-fôr døde i betydelig større grad enn laks på høy-omega-3-fôr. Denne laksen ble behandlet mot lus gjentatte ganger og det var høy temperatur i sjø.

‒ For å ha en robust laks i sjø som tåler den håndteringen den møter i praksis, må oppdrettslaksen ha over 1 prosent for å dekke sitt behov. Men hvis man lykkes med lukket teknologi og får god kontroll på miljøfaktorene, kan den antagelig klare seg med mindre enn i dag. Det er samtidig mulig å utnytte det genetiske potensialet fisken har til å omdanne plantefett til marint fett, sier Ruyter.

Innholdet i dagens fôr varierer, men alle ligger høyt over 1 prosent.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bente Ruyter
Bente Ruyter

Seniorforsker
Tlf: +47 64 97 04 74
bente.ruyter@nofima.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
SalmoBreed AS, BioMar AS

FINANSIERT AV:
Norges forskningsråd, Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond

Mer næringsnytte