Å fiske opp hele kvoten og holde hyse levende om bord før levering og slakting, er noe av det som kan gi økt inntekt i millionklassen. Foto: Frank Gregersen © Nofima

Prosjektår 2018

Hundrevis av millioner går tapt

 Næringsøkonomi    Sjømatindustri  

Ufiskede kvoter, og for lite omtanke for kvalitet på hyse, gjør at norske fiskere og industri går glipp av hundrevis av millioner kroner – årlig.

Kvaliteten på hyse er høyst variabel. Forskernes klare råd til norske hysefiskere er derfor: Tenk kvalitet – det kan være store penger å hente.

Minst 72.000 kroner

Et forsiktig estimat fra forsker Torbjørn Tobiassen viser at forbedring i råstoffkvaliteten kan gi 30 prosent mer «indrefilet» – loin – i stedet for blokkprodukter av hyse. Det kan øke fortjenesten på hysefilet med minst 72.000 kroner på én dagsproduksjon.
– I dag er det minst 30 kroner per kilo i prisdifferanse mellom blokk og loin. Differansen utgjør minst 9.600 kroner per tonn filet som skjæres. Med en estimert dagsproduksjon på 7,5 tonn, er differansen på 72.000 kroner. Det blir mye penger i løpet av et år, slår forsker Torbjørn Tobiassen fast.
Å holde fangsten levende om bord før levering og slakting, og å prosessere før fisken blir dødsstiv – pre rigor – kan gi store kvalitetsløft og produkter av topp kvalitet.

Ufisket for 200 millioner

I 2017 ble hyse for rundt 200 millioner kroner ikke fisket. Tallene for årene før, var omtrent tilsvarende. Ifølge forskerne fordi «feil» kvotegruppe har fått kvotene tildelt. Enkelt oppsummert: Det er kystflåten som er tildelt de største hysekvotene, men det er havfiskeflåten som både har best mulighet og størst ønske om å fiske hyse.
– Fordelingen av hyse mellom fartøygrupper er ikke i samsvar med hvordan fisket faktisk har vært utøvet. Tendensen til å velge bort hyse til fordel for torsk, har blitt sterkere. Dette har resultert i at store deler av hysekvotene som er avsatt til kystflåten ikke blir benyttet. I 2017 ble cirka 17.000 tonn av den norske hysekvoten nord for 62 breddegrad ikke tatt, sier seniorforsker Edgar Henriksen.
På grunn av det store avviket, anbefales det at fordeling av hysekvoter både mellom fartøygrupper og fartøy tas opp til vurdering.

Kontaktperson
Portrettbilde av Edgar Henriksen
Edgar Henriksen

Seniorforsker
Tlf: +47 77 62 90 09
edgar.henriksen@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Torbjørn I Tobiassen

SAMARBEIDSPARTNERE:
Havforskningsinstituttet, SINTEF Ocean, Båtsfjordbruket AS, Lerøy Seafood ASA, Gunnar Klo AS, Nergård AS og MS Ballstadøy

FINANSIERT AV:
Fiskeri- og havbruks næringens forskningsfond (FHF

Mer næringsnytte