Dag Egil Bundgaard har sammen med kollega Kristin Skei Nerdal på laboratoriet testet systemet og den nye sensoren hos Nofima på Sunndalsøra. Foto: Terje Aamodt/Nofima

Prosjektår 2015

Har utviklet nitrogenmåler

Nofima har vært med på å utvikle en helautomatisk sensor som måler nitrogenforbindelser i resirkulert vann i akvakultur.

Dette er den første sensoren som er utviklet spesielt med den sensitivitet og nøyaktighet som er nødvendig for akvakultursystemer. Hittil har teknologien vært hentet fra vannbehandlingsbransjen, og ikke vært tilpasset akvakultur.

Denne teknologien blir stadig mer relevant ettersom lukkede anlegg er under uttesting og oppbygging. I lukkede anlegg på land brukes det resirkuleringssystemer, og i slike system er gode vannkvalitetsmålinger helt nødvendig for å ivareta fiskens velferd.

‒ Vi må gi fisken den vannkvaliteten den trenger for å trives og vokse optimalt – for hensynet til velferd kommer først. Med vår kunnskap om laksens behov i resirkuleringssystem, har vi kunnet tilpasse teknologien slik at den passer til laksens biologi, sier forsker Jelena Kolarevic. Sammen med kollega Bjørn-Steinar Sæther har hun ledet Nofimas del av arbeidet, som har inngått i EU-prosjektet AQUAlity.

Nofima testet og videreutviklet sensoren på laboratoriet og på «Nofima senter for resirkulering i akvakultur» på Sunndalsøra, hvor innovative teknikere hadde en avgjørende rolle.

Sensoren kan overvåke vannkvaliteten i resirkuleringssystemer kontinuerlig, og inngår i et måleapparat som måler åtte parametere samtidig. Oppdretter får kontinuerlig on-line måling av nitritt, totale nitrogenforbindelser, pH, salinitet, oksygen, karbondioksid, total gassmetning og temperatur, og nivåene kan leses av på skjerm.

Selskapet OxyGuard skal ta prototypen videre mot kommersialisering og salg til oppdrettsnæringen.

Kontaktperson
Portrettbilde av Jelena Kolarevic
Jelena Kolarevic

Seniorforsker
Tlf: +47 71 40 01 21
Jelena.kolarevic@uit.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
12 europeiske prosjektpartnere inkludert Philips Electronics og Oxyguard International AS

FINANSIERT AV:
EUs 7. rammeprogram

Mer næringsnytte