– Vi har sett på hvilke indikatorer som passer best i sju ulike produksjonssystemer, sier forsker Jelena Kolarevic. FOTO. TERJE AAMODT © NOFIMA

Prosjektår 2017

Har oppdrettslaksen det bra?

 Produksjonsbiologi  

Forskere har laget en håndbok som gir forskningsbaserte råd om hvordan man kan vurdere om oppdrettslaks har det bra eller ei.

I den 328 sider lange håndboka går forskerne gjennom en rekke forhold som hver for seg kan fortelle om fisken får oppfylt sine velferdsbehov. Dette kaller forskerne såkalte velferdsindikatorer. Eksempler er appetitt, avmagring, overflateaktivitet, reflekser, øyerulling, gjeller, finneskader, skjellstatus, lakselus og temperatur.

40 forskjellige indikatorer

Operasjonelle velferdsindikatorer er indikatorer som er praktisk for oppdretter å registrere og bruke i den daglige driften av et anlegg. Laboratorie-baserte velferdsindikatorer krever at en prøve blir sendt til et laboratorium. Om lag 40 forskjellige indikatorer er med i boken.

– Målet var å lage et vitenskapelig basert verktøy for å måle og dokumentere laksens velferd. Med dette som bakteppe har vi foretatt en grundig vitenskapelig gjennomgang av både laksens velferdsbehov samt hvilke indikatorer som best forteller oss hvordan laksen har det, sier seniorforsker Chris Noble, som har ledet prosjektet Fishwell.

En milepæl

Håndboka er delt inn i tre deler. Den første gir en oppdatert vitenskapelig oversikt over velferdsbehovet til laksen i ulike stadier av livet og ulike velferdsindikatorer. Del to forteller hvilke indikatorer som er mest hensiktsmessige å bruke i ulike typer oppdrettsanlegg. Siste gir gode råd om hvordan man kan overvåke velferden til fisken når den håndteres, for eksempel når den flyttes til merd eller til slakteri.

– Arbeidet som er utført er en milepæl, og har resultert i en verktøyboks med velferdsindikatorer som enkelt kan tas i bruk og vil bidra til at oppdretterne kan dokumentere fiskevelferd bedre enn hittil. Samtidig er det viktig å peke på at rapportene ikke angir direkte hva som anses som akseptabelt eller ikke, sier fagsjef Kjell Maroni i FHF.

I 2019 kommer det en tilsvarende håndbok om regnbueørret.

Les boka: Velferdsindikatorer for oppdrettslaks 2018

Kontaktperson
Portrettbilde av Christopher Noble
Christopher Noble

Seniorforsker
Tlf: +47 77 62 90 11
chris.noble@nofima.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, Nord Universitetet i Bodø og Universitetet i Stirling

FINANSIERT AV:
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Mer næringsnytte