Fiskehotell: Villfisk som lagres levende i merder i sjøen kan gi bedre kvalitet og gi mulighet for mer strategisk salg av fisk.
Fiskehotell: Villfisk som lagres levende i merder i sjøen kan gi bedre kvalitet og gi mulighet for mer strategisk salg av fisk. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/nofima

Prosjektår 2013

Håndbok i levendelagring

En ny håndbok viser vei for alle som har planer om å starte med fangstbasert akvakultur.

Boka er basert på mange tiår med forskning, og forteller hva som kreves av utstyr og prosedyrer for å kunne lykkes med denne nye fangstformen.

Den gir gode råd om alt fra hvordan man mest skånsomt fanger torsken, hvordan man holder den i live, utforming av fiskebåter, overføring til merd og eventuell
oppfôring.

– I tillegg til forskning er svært mye av kunnskapen om levendelagring basert på prøving og feiling. Når nye fartøy har meldt sin interesse for dette fiskeriet, har uerfarne fiskere ofte startet uten noen form for opplæring, og samme feil har dessverre altfor ofte blitt gjentatt. Målet med boka er å hindre at gamle feil blir gjort om igjen og å øke interessen for det som gir verdens beste kvalitet på torsk, sier de to forfatterne Kjell Midling og Bjørnar Isaksen, forskere ved henholdsvis Nofima og Havforskningsinstituttet.

FAKTA OM LEVENDELAGRING: Levendelagring, også kalt fangstbasert akvakultur, handler om å hente inn levende dyr fra naturen, og deretter lagre dem eller fôre dem frem til de slaktes.

Målsettingen er å øke biomassen, forbedre råstoffkvaliteten og gjøre det mulig å opptre strategisk i forhold til markedene ved selv å bestemme når fisken skal slaktes og selges.

For eksempel er torskefisket preget av en kort og hektisk sesong. Dersom man fanger torsken og holder den i live, kan man sørge for at det er fersk torsk tilgjengelig på markedene gjennom hele året, og ikke bare i den korte fangstsesongen.

Les håndboka

Kontaktperson
Portrettbilde av Bjørn-Steinar Sæther
Bjørn-Steinar Sæther

Seniorrådgiver bistilling
Tlf: +47 77 62 92 28
bjorn.s.sather@uit.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
Havforskningsinstituttet

FINANSIERT AV:
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Mer næringsnytte