Foto: Trond Møretrø/Nofima

Prosjektår 2016

Gode råd mot Listeria i kjøtt

 Trygg og holdbar mat  

Nofima har utarbeidet to veiledere for henholdsvis overvåking og forebygging/problemløsning av Listeria monocytogenes i kjøttproduksjon.

Veilederne er utviklet i prosjektet «Kontroll av Listeria monocytogenes ved produksjon av animalske produkter».

Målgruppen er personale med ansvar for produksjon, kvalitet og produksjonshygiene i anlegg som produserer Listeriarisikoprodukter.

Veileder for risikobasert overvåking

Veilederen med tittelen «Overvåking og prøvetaking for økt kontroll med Listeria ved produksjon av varmebehandlede, spiseklare kjøttprodukter» tar for seg de viktigste elementene for Listeria-overvåking, og har som mål å gi:

  • Produsenter av spiseklare eller utilsiktet spiseklare kjøttprodukter en praktisk veiledning for å overvåke Listeriasituasjonen i eget anlegg.
  • Konkrete råd om etablering og praktisk gjennomføring av overvåking og prøvetaking, inkludert valg av prøvepunkter, praktisk prøvetaking og bruk av overvåkingsresultater.
  • Bedrifter økt innsikt og grunnlag for kontinuerlig forbedring av rutiner for å oppnå optimal kontroll med Listeria i eget anlegg.

Veileder for problemløsing og forebygging

Formålet med veilederen «Problemløsing og forebygging av Listeria i avdelinger som håndterer uemballerte, varmebehandlede kjøttprodukter» er å ha et risikobasert utgangspunkt for å prioritere ressurser effektivt både i problemløsning og forebygging av Listeria.

Med bakgrunn i egenskaper til Listeria-bakterien og smitteveien til varmebehandlede produkter, er det fire områder man må jobbe på for å forebygge og løse problemer:

  • Hindre at Listeria kommer inn i ren sone
  • Fjerne typiske Listeria-nisjer
  • Fjerne Listeria-reservoarer
  • Unngå at Listeria spres fra reservoarer til produkt Veilederen gir råd om hvordan man ved bruk av denne strategien kan forebygge og kontrollere Listeria i produksjon av varmebehandlede kjøttprodukter.
Kontaktperson
Portrettbilde av Trond Møretrø
Trond Møretrø

Forsker
Tlf: +47 64 97 02 16
trond.moretro@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Solveig Langsrud
Solveig Langsrud

Seniorforsker
Tlf: +47 64 97 01 82/85-87
solveig.langsrud@nofima.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
Nortura, Kjøttog fjørfebransjens Landsforbund, Grilstad, ISS Facility Services, Lilleborg, NHO Mat og Drikke, Animalia og Veterinærinstituttet.

FINANSIERT AV:
Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FJM), næringsmiddelindustri og leverandører

Mer næringsnytte