Kasper Christensen, Antje Gonera og Stine Alm Hersleth har sammen med Einar Risvik skrevet boken for og om innovasjon i norsk matproduksjon. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Prosjektår 2016

Fra innsikt til effekt

 Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Dette er en bok for og om innovasjon i norsk matproduksjon. Her finner du eksempler som viser hva innovasjon kan være i praksis.

– Eksemplene tar utgangspunkt i innovasjoner som Nofima har vært involvert i på en eller annen måte. Dermed har vi god førstehåndskjennskap til historiene, sier seniorforsker Einar Risvik.

Nofimas involveringsstrategi

Relasjonsbygging starter gjerne i det små og når tilliten øker, skapes de gode ideene som blir til større prosjekter over tid. Flere bedrifter som har blitt med Nofima inn i forskningens verden startet med et besøk av en fagperson, videre inn i nettverk og deretter i nasjonale og sågar internasjonale forskningsprosjekter.

Det har vært en strategisk føring fra Nofima å tilrettelegge for denne reisen.

Forfatterne av boken «Fra innsikt til effekt» beskriver bakenforliggende forhold som kan ha betydning for innovasjon, og eksempler på utviklingstrekk i samfunnet kobles med innovasjonsteori. Målet er å skape forståelse av mangfoldet og mulighetene for innovasjon.

Eksemplene er tenkt å gi nyttig læring og inspirasjon til videre arbeid med innovasjon. Innovasjon kan også oppstå i et landsovergripende, større perspektiv.

Ny Nordisk Mat er et slikt eksempel. Med utgangspunkt i historien om Ny Nordisk Mat beskriver forfatterne de politiske og kulturelle rammebetingelsene, og forteller gjennom eksempler hvordan et slikt overordnet, innovativt konsept kan gi grunnlag for ulike typer innovasjon.

Vekk fra prisfokuset

Mange av eksemplene i boken illustrerer en strategi for innovasjon som passer for et høykostland som Norge. Det vil si innovasjoner som legger vekt på høy opplevd kvalitet fremfor å fokusere på pris.

– For at kunnskap skal bli til innsikt, som igjen skal bli til verdiskaping, er det mange faser man må gå gjennom, men viktigst av alt er at prosessen flyter framover og ender opp som penger i kassen, avslutter seniorforsker Antje Gonera, som leder Nofimas strategiske forskningsprogram innen matinnovasjon.

Boken fås kjøpt ved å kontakte Nofima.

Kontaktperson
Portrettbilde av Antje Gonera
Antje Gonera

Seniorforsker
Tlf: +47 64 97 04 55
antje.gonera@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Einar Risvik
Einar Risvik

Seniorforsker
Tlf: +47 64 97 01 81
einar.risvik@nofima.no

FINANSIERT AV:
Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Norges forskningsråd

Mer næringsnytte