Ranita Styve Aarvik (Bolaks), Synnøve Helland (Nofima) og Julia Fossberg (Lerøy Belsvik) presenterte FindIT på Aqua Nor 2015. Foto: Lidunn Mosaker Boge/Nofima

Prosjektår 2015

Forbedringer basert på kunnskap

FindIT er et unikt verktøy for å lagre og analysere produksjonsdata i oppdrettsanlegg: Forstå fortiden, styre nåtiden og forutse framtiden.

I FindIT lagres produksjonsdata i et format som gjør det mulig å bruke tallene aktivt, både miljødata, ulike hendelser i fiskens liv, og måltall for produktivitet.

­‒ Verktøyet samler data og strukturerer dem. Analysene viser hva som er begrensende og hva som er positive faktorer i produksjonen. Dermed kan man gjøre forbedringer i neste produksjonsrunde basert på kunnskap og ikke på synsing, sier Nofima-forskerne Grete Bæverfjord og Synnøve Helland. De har vært med i utviklingen av programmet og jobber nå med å implementere verktøyet i norsk oppdrett.

FindIT er i første runde utviklet for ferskvannsproduksjonen, men målet er å få med sjøproduksjon og stamfisk også.

Temperaturer, vannkvalitet, vaksinasjoner, sykdom, kontroller, vekt, uforutsette hendelser. Alt som påvirker oppdrettsfiskens liv registreres allerede. I dag sitter mye av kunnskapen i hodene til dem som til enhver tid jobber med fisken, mens datagrunnlaget er gjemt i filer og ringpermer.

Målet med dataverktøyet FindIT er å bruke disse registreringene strategisk, og å sikre at kunnskapen ikke går tapt med tida.

Datamining, som er metoden i FindIT, baserer seg på store datamengder, og bruker maskinkraft til å finne mønster i dataene som menneskehjernen ikke har kapasitet til. Systemet forutsetter store datamengder, og verdien av FindIT vil øke med antall deltakere og med tid. Enhver deltaker får se og jobbe med sine egne data, samtidig som informasjon fra andre bidrar i analysene. Kunnskap utvikles i fellesskap, uten at enkeltprodusenter trenger å vise kortene.

‒ Slik kan man generere kunnskap for å kunne optimalisere produksjonen i kommende produksjonsrunder, sier Synnøve Helland.

‒ Vi arbeider med å optimalisere dataoverføring fra dagens produksjonsstyringssystemer, slik at oppdretterne slipper dobbeltarbeid. FindIT er ikke et alternativ til disse systemene, men et tilleggsverktøy, oppsummerer Grete Bæverfjord.

Kontaktperson
Portrettbilde av Grete Bæverfjord
Grete Bæverfjord

Seniorforsker
Tlf: +47 71 40 01 16
grete.baverfjord@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Synnøve Helland
Synnøve Helland

Leder, Forskningsstasjon
Tlf: +47 71 40 01 33
synnove.helland@nofima.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
Den europeiske fiskeoppdrettsorganisasjonen FEAP, IT-selskapet Pepite (Belgia), oppdrettsselskapene Lerøy og Bolaks

FINANSIERT AV:
EU

Mer næringsnytte