Ny forskning fra Sissel Albrektsen viser at mineraler fra fiskebein gjør at astaxanthin blir vesentlig lettere fordøyd og tatt opp i muskel hos laks. Foto: Bjørn Erik Larsen © Nofima

Prosjektår 2018

Fiskebein farger muskelen rød

 Ernæring og fôrteknologi  

En mineralrik ingrediens som forskere i Nofima har produsert fra fiskebein, ga uventede effekter.

I forsøk der laks fikk fôr med den nye ingrediensen, økte fargenivået i laksemuskelen betydelig. Effekten, som først ble observert i et forsøk med laksesmolt, var synlig med det blotte øye, og ble bekreftet med kjemiske analyser.

Fargen kom fra astaxanthin, et pigment som må tilsettes fôret for at laksen skal få den særegne rødfargen. Bare en liten del av astaxanthin i fôret blir tatt opp i muskelen til oppdrettslaks, vanligvis under 10 prosent.

Dette kan skyldes begrensninger i opptak og transport av astaxanthin, eller problem med innfarging i muskelvevet.
Mineralingrediensen fra Nofima-forsøket inneholder mineraler frigjort fra fiskebein.

Overraskede og svært positivt

I forsøkene fant forskerne hele 35 prosent mer farge i muskel hos laks som var fôret med mineralingrediensen. Evnen til å fordøye astaxanthin økte med nesten 20 prosent. Samtidig økte også pigmentnivået i blod og lever.

– Det er overraskende og svært positivt at en mineral ingrediens kan påvirke pigmentutnyttelse, sier Sissel Albrektsen, seniorforsker i Nofima.

Hun og kollegaer ved Nofima har lenge forsket på effektive måter å utnytte fiskebein bedre. Her har de brukt en syre til å frigjøre mineraler fra kolmulebein. Økt utnyttelse av astaxanthin er en svært positiv bieffekt som også har en høy markedsmessig verdi.

Fisken øker fordøyeligheten av astaxanthin i fôret

Fôr med den fosforrike mineralingrediensen er testet på laks i vekstperioden fra 1,7 til 2,5 kilo, og sammenlignet med laks som fikk det samme fôret tilsatt en vanlig kommersiell fosforkilde.

– Vi tror at hovedforklaringen på at muskelen blir rødere, er at laksen fordøyer mer av astaxanthinet med mineralingrediensen tilstede i fôret, sier Albrektsen. Albrektsen og kollegaer forsker videre på hvordan mineraler og andre frigjorte komponenter i fiskebein kan påvirke tarmfunksjonen.

Kontaktperson
Portrettbilde av Sissel Albrektsen
Sissel Albrektsen

Seniorforsker
Tlf: +47 55 50 12 04
sissel.albrektsen@nofima.no

FINANSIERT AV:
Norges forskningsråd (FORNY)

Mer næringsnytte