Veileder Kjell Arne Rørvik er en dedikert professor som har jobbet med å løse utfordringer i næringen i over 40 år. I 2019 gir han stafettpinnen videre til Dessen. Foto: Helge Skogvin © Nofima

Prosjektår 2018

Fett/protein-ratio styrer vekst

 Ernæring og fôrteknologi  

Forsker Jens-Erik Dessen har studert hva oppdrettslaksen bør spise i sjø for å vokse fort, og tolerere sykdom bedre.

Enkelt, tror du? I utgangspunktet vil oppdretter prøve å få mest mulig ut av fôret og fisken. Men oppdretter er prisgitt miljøet rundt anlegget, driftsform, smoltkvalitet og smitte, og der er det stor variasjon landet over.
Nettopp dette har vært tilnærmingen i doktorgradsarbeidet til Jens-Erik Dessen, godt veiledet av professor Kjell-Arne Rørvik. Alle forsøkene har blitt gjort i merder i tre regioner fra sør til nord.

Forholdet mellom fett og protein

– For å se sammenhenger varer ofte forsøkene opptil ett og et halvt år. Dette gir oss et unikt innblikk i hvordan for andringer i miljø, fôr og fisk påvirker produksjonen, sier Dessen.
Oppgaven hans var å se hvordan forholdet mellom fett og protein i fôret påvirker vekst, fôrutnyttelse, helse, kvalitet og fettdeponering hos oppdrettslaks. En hensikt var også å finne den riktige balansen mellom fett og protein i fôret relatert til årstid og sykdomsrisiko.

Tre råd

Han har gjort fire studier i doktorgraden, og har tre generelle råd å gi oppdrettere:
– Fra utsett og til og med første høst i sjø bør vårutsatt smolt ha proteinrikt fôr med nok energi for å kunne sikre optimal vekst og fôrutnyttelse.
– For høstutsatt smolt i Sør-Norge er risikoen høy for at man får utbrudd av PD (pankreas disease) første vår i sjø. For utsatte lokaliteter har et regime med mer protein og mindre fett, fra vårjevndøgn og ut sommeren vist seg å nesten halvere dødelighet, samt øke veksten.
– Et for høyt fettinnhold i fisken, spesielt ved inngangen til høsten, reduserer vekstpotensialet over tid.
Forsøkene er gjort i småskala merder på forskningsstasjonen på Averøy, og i storskala merder på Nofimas forsknings konsesjoner i sør-, midt-, og Nord-Norge. Med denne kombinasjonen får forskningen både akademisk tyngde og praktisk relevans for næringen.

Kontaktperson
Portrettbilde av Jens-Erik Dessen

SAMARBEIDSPARTNERE:
Blom fiskeoppdrett AS, Nordlaks oppdrett AS, Lerøy Midt og BioMar

FINANSIERT AV:
Nofima. Småskalaforsøkene er delfinansiert av FHF og Havsbrún

Mer næringsnytte