Celeste Jacq var med på å finne pubertetsgenet ved å analysere DNA og vekstmønster i fiskeskjell fra 1500 laks. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Prosjektår 2016

Fant laksens pubertetsgen

 Avl og genetikk  

Nofima-forskere var med på å finne laksens pubertetsgen, et funn som fikk sin plass i tidsskriftet Nature. Nå ser forskerne potensialet for oppdrett.

Genet de fant forklarer hele 39 prosent av variasjonen i pubertetsalder. Det er sjeldent, siden alder ved pubertet, eller kjønnsmodning, vanligvis er en egenskap hvor svært mange gener er involvert.

Forskningsteamet fant at i et bestemt område i genet er det to varianter som har betydning for om laksen returnerer til elva som liten eller stor.

Hvis en laks har to kopier av den «lille» genvarianten, vil laksen nesten helt sikkert bli kjønnsmoden som liten.

Hvis den har to kopier av den «store», vil den nesten helt sikkert bli kjønnsmoden som stor.

Ønsket variant

– Men det som er unikt med akkurat dette funnet, er at hvis den har en kopi av hver genvariant, så er det kjønnet som bestemmer hvor stor laksen vil være når den kommer i puberteten. Det er veldig få vitenskapelige arbeid som noen gang har vist at kjønn spiller en rolle i hvordan et gen er uttrykt, sier Nofima-forsker Celeste Jacq, en av forfatterne på publikasjonen.

Med denne forskningen er kunnskapsgrunnlaget for villaksforvaltningen styrket. Men Jacq erfarer også at funnet har interesse for avlsselskap.

– Avlsselskap har mulighet til å kontrollere forekomsten av disse genvariantene i sin populasjon, siden genetiske markører for pubertetsgenet gjør det mulig å selektere for ønsket variant. Kunnskapen er åpent tilgjengelig gjennom Naturepublikasjonen, sier Jacq.

Kjønnsmodner for tidlig

Frem til nå har avlsselskapene først visst om tidspunkt for kjønnsmodning idet kjønnsmodning har skjedd. Nå, med markøren for dette genet, kan tidlig kjønnsmoden laks ut fra gentest identifiseres allerede på yngelstadiet og selekteres bort. Man hindrer da for eksempel at tidlig kjønnsmoden fisk fôres opp i en avlskjerne som potensiell avlsfisk.

Noen avlsselskap har allerede begynt å ta ut antatt tidlig kjønnsmoden fisk, basert på dette funnet, for å hindre at fisk de setter i sjø som nullåringer, kjønnsmodner for tidlig.

Kontaktperson
Portrettbilde av Celeste Jacq
Celeste Jacq

Forsker
Tlf: +47 64 97 04 54
celeste.jacq@nofima.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
Norske, finske og skotske partnere

Mer næringsnytte