Fra Lerøy Norway Seafoods, Melbu. Filetering av skrei

Prosjektår 2017

Færre norske vil jobbe med fisk

 Næringsøkonomi  

Fiskeindustrien er lite attraktiv for norsk arbeidskraft. Men arbeidere fra EØS-landene tar imot jobbene med åpne armer.

Mer enn 50 prosent av de ansatte norsk i fiskeforedlingsindustri i 2017 er utenlandsk arbeidskraft. I 2003 var tilsvarende tall 12 prosent.

– Økingen i utenlands arbeidskraft tyder på at fiskeforedlingsindustrien sliter med å være konkurransedyktig om norsk arbeidskraft, men at denne industrien er meget konkurransedyktig i EØS-markedet, sier seniorforsker Edgar Henriksen i Nofima.

Færre enn halvparten norske

Han har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet ledet arbeidet med en rapport om bruk av permitteringer og utenlandsk arbeidskraft i fiskeforedling.

Resultatene kan grovt oppsummeres slik:

  • Andelen norske fast ansatte arbeidstakere sank fra 88 prosent i 2003 til 58 prosent i 2013.
  • En forlengelse av trenden tyder på at mindre enn halvparten av arbeidstakerne i fiskeforedling nå er norske.
  • Sesongvariasjon og problemer med å kunne tilby helårig beskjeftigelse oppgis som grunn for at norske arbeidstakere takker nei til fiskeindustrien.
  • Det økte innslaget av utenlandsk arbeidskraft kommer i første rekke fra Øst-Europa.
  • Bruk av permitteringer har avtatt.

Godt utdannet

For norske arbeidstakere holder det ikke med jobb bare noen måneder i året. Men lønnsnivået i Norge er ofte fem ganger over det arbeidstakere kan oppnå i øst-europeiske land.

– I Norge er næringsmiddelindustrien langt fra lønnsledende, men den ligger likevel skyhøyt over det arbeidstakere i mange EØS-land kan tjene hjemme. Det er derfor helt OK å være sesongarbeider i Norge, sier Henriksen.

 

Forskeren er ikke bekymret for kvaliteten innslaget av utenlandsk arbeidskraft medfører for norsk fiskeindustri:

– Mange utlendinger er godt utdannet. De er dessuten ofte motiverte til å vise at de duger. Det generelle bildet er derfor at de utenlandske ikke står tilbake fra de norske når det gjelder kvalitet, sier han.

Kontaktperson
Portrettbilde av Edgar Henriksen
Edgar Henriksen

Seniorforsker
Tlf: +47 77 62 90 09
edgar.henriksen@nofima.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
Capia

FINANSIERT AV:
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

Mer næringsnytte