Bjørn Tore Rotabakk (Nofima) og John Fagan (BIM) samarbeider om å utvikle den irske sjømatindustrien. Her er de sammen på en fiskerikonferanse på Færøyene. Foto: Nofima

Prosjektår 2019

En populær partner i utlandet

 Prosessteknologi    Sjømatindustri  

Nofima satser på sjømatkvalitet, prosessering og videreforedling. Det har gjort instituttet til en etterspurt partner – også i utlandet.

I 2019 hadde Nofima oppdragsgivere og kunder fra over 30 land. Ett av disse var Irland.

Irske fiskere fanger mye lysing. Lysing er en hvitfisk som tåler lite håndtering og raskt blir myk i kjøttet. Fisken er godt betalt, men det forutsetter god kvalitet.

Forbedret kvalitet

I sommer fullførte forsker Bjørn Tore Rotabakk et prosjekt som så på kvaliteten og holdbarheten til lysing fra irske fiskebåter. Industrien opplevde varierende kvalitet, og raskere nedkjøling kunne være en løsning på problemet.

– Vi testet ut superkjølingsteknologi om bord i flere båter. Da kjøles fisken raskt ned til minusgrader. Når dette gjøres rett blir kvaliteten på råstoffet bedre og fiskerne får mer betalt for fangsten, sier Rotabakk.

Prosjektet ble finansiert av Bord Iascaigh Mhara (BIM), et statlig irsk byrå med ansvar for å utvikle den irske sjømatnæringen.

Dette var Nofimas andre oppdrag finansiert av BIM, siden partene inngikk en partnerskapsavtale i 2016.

Irske venner

– Vi setter stor pris på samarbeidet. Nofimas verdifulle innsikt og ekspertise innen innovasjon, teknologioverføring og bærekraft er til stor fordel for BIM og den irske sjømatsektoren, sier John Fagan, programkoordinator for innovasjon i BIM.

BIM finansierer kun forskning på sjømatteknologi som er nær kommersialisering. Her mener Magnar Pedersen, divisjonsdirektør for Sjømat, at Nofima er kommet langt gjennom strategiske satsinger på å utvikle fremtidsrettet kunnskap og teknologi for sjømatsektoren.

– Vi har jobbet målbevisst i flere år med strategier som sikrer forskning av høy klasse på sjømatprosessering, videreforedling og kvalitet. Den internasjonale etterspørselen indikerer at vi har tatt mange riktige valg, sier Pedersen.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bjørn Tore Rotabakk
Kontaktperson
Portrettbilde av Magnar Pedersen
Magnar Pedersen

Divisjonsdirektør
Tlf: +47 77 62 90 24
magnar.pedersen@nofima.no

FINANSIERT AV:
Bord Iascaigh Mhara (Irish Sea Fisheries Board)

Mer næringsnytte