Matlagingsinteresserte og miljøbevisste forbrukere er trolig de enkleste å overbevise om viktigheten av å velge ikke-optimale matvarer. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Prosjektår 2016

Dette eplet er for stygt!

 Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Ville du kjøpt eller spist et klemskadet eple? For å få ned matsvinnet må vi finne oss i å spise mat med noen skjønnhetsflekker.

Forskere fra flere europeiske forskningsinstitutt har sett på hva som skal til for å få forbrukere til å velge de ikke-optimale matvarene.

– Det er verdt å merke seg at så godt som alle ikke-optimale matvarer kan selges dersom forbrukerne føler at de får et stort nok prisavslag, sier forsker Valérie Lengard Almli.

Hun er Nofimas representant i EU-prosjektet COSUS. Prosjektet koordineres av Marije Oostindjer ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Over 4000 forbrukere fra fem nord-europeiske land

Forskerne har via nettbaserte undersøkelser kartlagt hva som skal til for å velge ukurante matvarer. De spurte 4214 nord-europeiske forbrukerne hva de ville valgt i butikken og hjemme hos seg selv.

Forbrukerne er mindre kresne hjemme. Forskerne kartla i tillegg en rekke andre fakta om forbrukerne. Både demografiske og mer verdiorienterte forhold.

Forbrukere som mener at matsvinn er et alvorlig problem, valgte i større utstrekning de ikke-optimale matvarene. Det samme gjaldt for forbrukerne som ofte handler og lager mat.

Hvorvidt forbrukerne velger ikke-optimale matvarer avhenger av typen ukurans. Bøyde agurker, skadet emballasje og yoghurt med dagens best-før-dato er varer ganske mange kan tenke seg å kjøpe. Mens klemskadede epler gjerne blir liggende igjen i fruktdisken, heller ikke pakker med knuste kjeks frister noe særlig.

Klemskadede epler trenger størst prisavslag

Det er ikke nødvendig med store rabatter på bøyde agurker eller bulkete juicekartonger for at de skal selge. Kjekspakker med noen knuste kjeks og melk eller yoghurt med best-før dato samme dag, krever en viss rabatt. Men det er klemskadede epler som trenger størst prisavslag for å utløse salg, og som først blir kastet i hjemmene.

– Våre funn viser at det er et salgspotensial for ikkeoptimale matvarer spesielt til matlagingsinteresserte og miljøbevisste forbrukere. Dette kan bidra til å redusere matsvinnet hos produsenter og i butikkene, avslutter Valérie Lengard Almli.

Kontaktperson
Portrettbilde av Valérie Lengard Almli
Valérie Lengard Almli

Seniorforsker
Tlf: +47 64 97 03 05
valerie.lengard@nofima.no

FINANSIERT AV:
EU – ERA-Net SUSFOOD COSUS-prosjektet

Mer næringsnytte