«Søpla» som blir igjen på åkeren når kålen er høstet, kan nå bli til nye, sunne produkter. FOTO: GIOVANNI AGATI

Prosjektår 2017

Den sunne «søpla»

 Prosessteknologi  

Når kål og tomat er høstet, gjenstår det fortsatt mye godt restråstoff. «Søpla» kan bli til nye, sunne produkter.

EU-prosjektet «Sunniva» handler om ulike metoder for å bearbeide råvarer, biprodukter og avfall av tomat og hvit kål, blomkål og brokkoli: Innovasjon for å redusere matsvinn.

Målet med det treårige forskningsprosjektet har vært bedre utnyttelse av verdifullt råstoff, redusert energi- og vannforbruk, høyere lønnsomhet for produsenter og sunnere mat.

– Forskere og industri fra sju land har fulgt råvaren fra høsting til ferdig bearbeidet produkt, og hele veien funnet løsninger for å redusere svinn og lage gode og sunne produkter. Mange forskningsmiljø fordelt over hele Europa har jobbet med prosjektet, og en rekke ulike metoder er tatt i bruk for å forbedre utnyttelsen – både for miljø, økonomi og ernæring, sier Nofima-forsker Trond Løvdal.

Funn og resultater

Etter tre år kan funn og resultater grovt oppsummeres slik:

  • Det har blitt utviklet optiske sensorer som kan måle innholdet av helsefremmende stoffer i tomat og kål både før og etter høsting.
  • Avfall fra kål og tomat kan utnyttes bedre og gi bedre helse for forbrukere.
  • Ved å bruke mikrobølgeteknologi reduserer man både strøm- og vannforbruk.
  • Ny teknologi for å produsere juicer, smoothier og puréer der man unngår oksidering.
  • Kartlegge ulike lagringsbetingelser og tørking for å bevare resursene best mulig.

Verdisløyfen

– Det snakkes mye om verdikjeden fra høsting til ferdig produkt, men i et bærekraftig perspektiv er det kanskje viktigere å betrakte verdisløyfen. Det vil si en tankegang som inkluderer hele kretsløpet, der verdien i de ulike delene av restråstoffet utnyttes til fulle, enten ved å tilbakeføres til matproduksjon direkte som et foredlet produkt eller en ingrediens, eller indirekte for eksempel i form av gjødsel, kompost eller dyrefôr, – avhengig av hva som gir mest verdiøkning for hver del, oppsummerer Trond Løvdal.

Kontaktperson
Portrettbilde av Trond Karsten Løvdal
Kontaktperson
Portrettbilde av Dagbjørn Skipnes
Dagbjørn Skipnes

Seniorforsker
Tlf: +47 51 84 46 34
dagbjorn.skipnes@nofima.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
Ti forskningsmiljø og seks industriaktører fra Europa

FINANSIERT AV:
EU – ERA-Net SusFood

Mer næringsnytte