Med nær infrarød spektroskopi, kan produsentene oppnå kontinuerlig måling og styring av den viktige kjernetemperaturen i pølser. Foto: Jens Petter Wold © Nofima

Prosjektår 2018

Bedre mat med smart teknologi

 Råvare og prosess  

Full temperaturkontroll gir bedre pølser og kontroll på vanninnhold gir bedre pommes frites. Det kan måles hurtig – direkte i prosesslinjen.

I prosjektet SmartSensor jobber forskere fra Nofima og Sintef Digital med å utvikle et måleinstrument som kan foreta hurtige målinger på matvarer direkte i prosesslinjen.
– Et slikt instrument vil ha stor verdi for mat produsenter, fordi bedre kontroll vil gjøre det enklere å håndtere varierende råvarekvalitet, og dermed redusere svinn, sier faglig prosjektleder Jens Petter Wold.

Bedre kontroll = økt lønnsomhet

Hos Nortura er det i første omgang kjernetemperatur i grillpølsene man ser mulighet for bedre styring på. For at de skal være helt trygge å spise, må pølsene ha en kjernetemperatur over 72° C, men hvis temperaturen overstiger 78° C blir de mindre saftige og lønnsomheten i produksjonen går ned. I dag måles kjernetemperatur på stikkprøvebasis. Hensikten med den nyutviklede prototypen er å oppnå kontinuerlig måling og styring.
Hvor mye vann det er i poteter har betydning for hva det lønner seg å bruke dem til. Ved produksjon av pommes frites, er det best med poteter med høyt tørrstoffinnhold. Med SmartSensor-teknologien kan Findus sortere potetene direkte på prosesslinjen.
Lakseprodusenten Cermaq ønsker å undersøke om teknologien kan benyttes til kvalitetsmåling på hel laks.

Avansert videreutvikling

Teknologien i prototypen er basert på nær infrarød spektroskopi, såkalt NIR. Det unike er at målingene både kan gjøres ekstremt raskt og trenge gjennom for eksempel lakseskinn uten å være i kontakt med matvarene.
– Til nå har ikke tilgjengelige NIR-instrumenter kunnet måle dypt nok inn i produkter med mørke overflater som lakseskinn og potetskall. Nå er vi på vei til å kombinere både hurtighet og dype målinger, og det vil kunne spare matprodusenter for store beløp. I dag har vi en lovende prototype, og vi håper og tror dette kan bli et kommersielt produkt etter hvert, sier Jens Petter Wold.

Kontaktperson
Portrettbilde av Jens Petter Wold
Jens Petter Wold

Seniorforsker
Tlf: +47 64 97 02 35
jens.petter.wold@nofima.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
Nortura, Findus, Cermaq, TOMRA og Sintef Digital

FINANSIERT AV:
Norges forskningsråd og deltakende bedrifter

Mer næringsnytte