Kjøtt er en god, naturlig kilde til vitamin K2, som forebygger benskjørhet. Bankekjøtt og indrefilet har mest av det gode vitaminet.
Kjøtt er en god, naturlig kilde til vitamin K2, som forebygger benskjørhet. Bankekjøtt og indrefilet har mest av det gode vitaminet. Foto: Jon-Are Berg-Jakobsen

Prosjektår 2015

Bankekjøtt mot benskjørhet

Indrefilet og bankekjøtt er god mat – ikke minst om man vil forebygge benskjørhet.

Kjøtt er en god, naturlig kilde til vitamin K2, et vitamin som forebygger benskjørhet.

Vitaminet har flere biologiske effekter. Det er blant annet godt dokumentert at K2 er viktig for benbygningen og kan beskytte mot benskjørhet. Det har vært antydet at den høye forekomsten av benskjørhet i Norge kan knyttes til lavt inntak av vitamin K.

Som første gruppe i verden har forskere ved Nofima undersøkt hvorvidt innholdet av vitamin K2 varierer mellom raser og muskler hos storfe. Resultatene viser at det er mer K2 i bankekjøtt enn i indrefilet og i kjøttet fra rasen Jersey sammenliknet med NRF (Norsk Rødt Fe).

– Vi har sett at musklene som var mest i bevegelse, inneholdt mest K2. Det var mest K2 i bankekjøttet, fulgt av ytrefilet, minst var det i indrefilet. Men alle de tre musklene og begge rasene er gode K2-bidragsytere, påpeker forsker Rune Rødbotten i Nofima.

Undersøkelsen viste ikke sammenheng mellom mengde intramuskulært fett og andelen K2, og heller ikke mellom dyrets alder og K2.

Forskerne har gått grundig til verks i sine undersøkelser. Forsøkene startet da dyrene var 1-2 måneder gamle og varte frem til de ble slaktet etter 18 til 24 måneder. I løpet av forsøksperioden fikk alle dyrene likt fôr. De gikk på beite på Jæren om sommeren, i vinterhalvåret fikk de grovfôr og en liten andel kraftfôr (som ikke var beriket med vitamin K).

– Vitamin K er et fettløselig vitamin, som finnes i flere varianter. Vitamin K1 finnes først og fremst i planter, mens K2 finnes i animalske produkter som kjøtt, lever og ost, sier Rune Rødbotten.

– I Norge er kjøtt en viktig matkilde for vitamin K, fordi biotilgjengeligheten er høy, sier seniorforsker Bente Kirkhus i Nofima. Biotilgjengelighet angir i hvilken grad næringsstoffer tas opp i kroppen.

I USA anbefaler myndighetene et daglig inntak på cirka 100 mikrogram vitamin K. I Norge og EU finnes ingen vitamin K-anbefalinger per i dag.

Kontaktperson
Portrettbilde av Rune Rødbotten
Rune Rødbotten

Forsker
Tlf: +47 64 97 04 93
rune.rodbotten@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Bente Kirkhus
Bente Kirkhus

Seniorforsker
Tlf: +47 64 97 04 36
bente.kirkhus@nofima.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
Thomas Gundersen fra AS Vitas i Oslo og Cees Vermeer fra VitaK BV i Nederland

FINANSIERT AV:
FFL – Fondet på forskningsavgift på landbruksprodukter og Norges forskningsråd

Mer næringsnytte