– Vi trenger fl ere omega-3-kilder i laksefôret, sier forsker Katerina Kousoulaki som har forsket på algemel fra heterotrofe alger som en ingrediens i fôret. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen / Nofima
– Vi trenger fl ere omega-3-kilder i laksefôret, sier forsker Katerina Kousoulaki som har forsket på algemel fra heterotrofe alger som en ingrediens i fôret. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen / Nofima

Prosjektår 2014

Alger kan bli mat til laksen

Algemel kan erstatte fiskeolje i fôr til liten laks, konkluderer Nofimaforskere.

Oppdrettsnæringa trenger tilgang på store volum av nye omega-3-kilder til laksefôr. Fiskeolje er en ideell kilde til omega-3, men det er ikke rom for å produsere mer oppdrettslaks med fiskeolje som hovedkilde til omega-3, om laksen fortsatt skal være en rik omega-3-kilde selv.

Vi trenger flere omega-3-kilder, og har få andre reelle alternativer for høy produksjon akkurat nå, enn heterotrofe alger. Algemelet vi har testet, har næringsstoffer som laksen trenger. Vi har klart å frigjøre og bevare de viktige næringsstoffene gjennom prosessen med å lage fôr, og det er en forutsetning for at ingrediensen kan tas i bruk i fôr, sier forsker Katerina Kousoulaki.

Heterotrofe alger er encellede alger som vokser på oksygen og en karbonkilde (for eksempel biprodukter av planter). Biomasse fra heterotrofe alger kan produseres stabilt, sterilt og i store kvantum. De kan med dagens teknologi produseres langt mer effektivt enn fototrofe alger, som vokser på lys og CO2.

Kousoulaki fra Nofima og kolleger ved Fôrteknologisenteret i Bergen, har testet algemel for å se hvordan det virker på laksens helse, ytelse og ernæring. Algemelet fra Alltech, et av verdens største selskap innen dyrehelse og ernæring, er svært rikt på den sunne marine omega-3-fettsyren DHA, og den utgjør mer enn en fjerdedel av fettet i algene. Det er tre ganger mer enn i fiskeolje.

Fôr med og uten alger ble brukt i forsøkene. Algefôret ble gitt til liten laks i sjø fra cirka 200 gram i tolv uker. Innholdet av de lange marine omega-3-fettsyrene i filet var høyere for laks som hadde fått algemel i fôret enn for laks som var fôret med fiskeolje som eneste kilde til disse fettsyrene. Fôrene med alger ga like god kvalitet på laksefiletene som fôr med fiskeolje. For eksempel var filetene like faste i strukturen, hadde lik avrenning av vann, og like lite spalting mellom muskelfibrene.

Konklusjonen er at algemelet er en svært god kilde til omega-3 for liten laks, og den kan erstatte fiskeolje i fôr.

Kontaktperson
Portrettbilde av Aikaterina Kousoulaki

SAMARBEIDSPARTNERE:
Alltech

Mer næringsnytte