Nofima i Bergen og partnere bygger nå opp Aquafeed Technology Centre, hvor utbyttet bli enda mer kunnskap om fôrprosessering av råvarer. Fotograf: Terje Aamodt/Nofima

Prosjektår 2015

Bedre fôrprosessering reduserer fôrtap

Forskere har utviklet et prosesshjelpemiddel som har høy ernæringsverdi og gjør det lettere å fremstille fiskefôr med høy fysisk kvalitet.

Dette kan bidra til å redusere tapet av fôr i oppdrettsnæringen og gjøre fôrproduksjonen mer energivennlig. Prosesshjelpemiddelet er en proteinbasert løsning som kan fremstilles fra marint råstoff eller planteprotein.

I sitt doktorgradsarbeid studerte Tor Andreas Samuelsen ved Nofimas Fôrteknologisenter i Bergen hvordan tapet i utfôringssystemer kan reduseres, ved å gjøre grep under fôrprosesseringen. Nofima har beregnet at tapet i utfôringssystemer tilsvarer en merutgift på 40 til 200 millioner kroner årlig. For å redusere tapet må fôret være av en ensartet og høy fysisk kvalitet.

Hovedmålet i doktorgradsprosjektet var å plukke fra hverandre komponentene i fiskemel, identifisere hvilke av disse som påvirker ekstruderen og hva de betyr for den fysiske kvaliteten på det ferdige fiskefôret.

Proteiner som prosesshjelpemiddel

Komponentene med positiv effekt på ekstruderprosessen er vannløselige lavmolekylære proteiner (små peptider og aminosyrer). Disse proteinene presses ut sammen med vann under fremstilling av fiskemel og har høy ernæringsverdi. Disse proteinene vil fungere som prosesshjelpemiddel ved at de har positive egenskaper i fôrprosesseringen og fungerer som bindemiddel. Forskerne har påvist hvordan prosesshjelpemiddelet fungerer under fremstilling av fiskefôr og hvilken type proteiner som gir ønsket effekt på fôrkvaliteten.

‒ Det gjør at vi kan utnytte vannløselige lavmolekylære proteiner bedre, både for å lette prosesseringen fra råvarer til pellet, og som bindemiddel og næringskomponent, sier Samuelsen.

Prosesshjelpemiddelet har flere av egenskapene til vann og kan dermed redusere energiforbruket i fôrprosessen.

Kunnskapen fra doktorgradsprosjektet vil også kunne bidra til redusert behov for reprosessering av fôr og færre reklamasjoner grunnet for dårlig fysisk kvalitet på fôret.

Kontaktperson
Portrettbilde av Tor Andreas Samuelsen
Tor Andreas Samuelsen

Seniorforsker
Tlf: +47 55 11 21 68
tor.a.samuelsen@nofima.no

SAMARBEIDSPARTNERE:
Universitetet i Bergen, Kjemisk institutt

FINANSIERT AV:
Fiskemelindustrien i Norge og Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond (FHF)

Mer næringsnytte