Strategiske satsinger

Gjennom våre strategiske satsinger bidrar Nofima til å løse betydelige samfunns- og næringsutfordringer. Forskningen i programmene er også tett koblet til mange andre forskningsprosjekt.

Finansiert av FFL

Gjennom fire forskningsprogrammer setter vi oss ambisiøse mål for å bringe norsk matproduksjon et godt skritt videre med henblikk på sunnhet, smak, bærekraft, trygghet og kvalitet. Programmene er finansiert med 300 mill kroner fra Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) i perioden 2021-2025.

Se alle prosjekter

Vi forsker for næringene som produserer maten vi spiser: fiskeri, havbruk og matindustri.
Forsker Morten Heide i Nofima sammen med Anders Blomkvist fra Fiskekompaniet viser frem en utsøkt tørrfiskrett i Storgata i Tromsø.

Eksempler på at forskning lønner seg

Se vårt magasin Næringsnytte