Vi forsker for næringene som produserer maten vi spiser: fiskeri, havbruk og matindustri.
Vi forsker for de som produserer maten vi spiser: fiskeri, havbruk og matnæringene. Foto: Frank Gregersen/Nofima

Dette forsker Nofima på:

Nofima driver forskning og utvikling for fiskeri-, havbruks- og matnæringene. Dette er våre hovedforskningsområder. På hvert område finner du kontaktpersoner, underområder og aktuelle nyheter.

 

Avl og genetikk

Våre forskere har vært pionerer i avlsarbeid på fisk, og har bidratt til at den norske oppdrettsnæringen nå kan produsere en laks med bedre helse dobbelt så raskt og med mindre fôr.

 

Ernæring og fôrteknologi

Et fôr er mer enn det rent ernæringsmessige innholdet. Fôr handler også om oppdrettsfiskens dynamiske behov, produksjonssystemet fisken er i, og bærekraften bak ingrediensene. Vi utvikler …

 

Fangstbasert akvakultur

Villfisk kan holdes levende for å øke både kvalitet og verdi på fangsten. Nofimas forskere jobber tett sammen med næringen for å bedre både teknologi og fiskevelferd.

 

Fiskehelse

God helse hos oppdrettsfisk er viktig. Forebygging er den beste måten å oppnå det på.

 

Marin bioteknologi

Vi jobber for å utnytte og øke verdien av råstoff fra havet, både gjennom bioprosessering og bioprospektering.

 

Mat og helse

Våre forskere hjelper matprodusenter å utvikle mat for bedre helse. Det kan dreie seg om nye produkter, forbedrede produksjonsmetoder, riktig emballering, lagringsbetingelser og tilberedning.

 

Næringsøkonomi

Vi kartlegger og analyserer bedrifter og bransjer innen fiskeri og havbruk for å hjelpe næring og myndigheter til å ta gode strategiske valg.

 

Produksjonsbiologi

Avdelingen jobber med sentrale utfordringer i havbruksnæringen, blant annet lakselus, rømming, dyrevelferd, bærekraft og produksjonsoptimalisering.

 

Prosessteknologi

Folk vil ha sunn mat som maker godt og er enkel å tilberede. Vi jobber med teknologier og bevaringsmetoder for at maten skal være trygg og holde høy kvalitet lengst mulig.

 

Råvare og prosess

Kunnskap om råvarers egenskaper er nødvendig for å produsere matvarer med jevn og god kvalitet. Våre forskere har kompetanse på råvarer, effektiv produksjon og råvareutnyttelse, måling og styring.

 

Sensorikk, forbruker og innovasjon

For å lykkes med matinnovasjon, må du vite hva forbrukerne vil ha. Våre forbrukerforskere søker svar med utgangspunkt i sensorisk oppfattelse av mat, altså hvordan våre sanser oppfatter maten.

 

Sjømatindustri

Våre forskere skaffer kunnskap om hvordan vi kan få bedre kvalitet på sjømaten, hvordan råstoffet kan håndteres og utnyttes best mulig, og hvordan fiskeindustrien kan øke verdien på produktene.

 

Trygg og holdbar mat

Maten skal være trygg og ha høy kvalitet. Våre forskere jobber med å sikre trygg mat og bærekraftig emballering slik at holdbarheten blir optimal, svinnet reduseres og distribusjonen effektiviseres.

 

Eksempler på at forskning lønner seg

Se vårt magasin Næringsnytte