Found 323 publications. Showing page 2 of 13:

Publication
Year
Journal
Category

RENSVEL OWI FACT SHEET SERIES: An introduction to Operational and Laboratory-based Welfare Indicators for ballan wrasse (Labrus bergylta)

Noble, Christopher; Iversen, Martin Haugmo; Lein, Ingrid; Kolarevic, Jelena; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Puvanendran, Velmurugu; Kousoulaki, Katerina; Aas, Grete Hansen; Stene, Anne; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter

2019

Nofima AS

CtrlAQUA - Annual Report 2018 - CtrlAqua - Centre for Closed-Containment Aquaculture

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter (ed.); Kraugerud, Reidun Lilleholt (ed.); Modorato, Malin (ed.)

2019

Norges forskningsråd

Kvalitetskorn til mat – muligheter i ikke-kommersialisert norsk sortsmateriale. Forsøk med vårhvete til økologisk dyrking og håndverksbakst.

Løes, Anne-Kristin; Frøseth, Randi Berland; Dieseth, Jon Arne; Lindö, Caroline; Skaret, Josefine

2019

Norsk senter for økologisk landbruk

Report from the MR kick-off meeting

Mikkelsen, Nina; Nielsen, Kåre Nolde; Aschan, Michaela; Kvalvik, Ingrid; Hermansen, Øystein; Santiago, José Luis; Vidal, Duarte F.; Rincon, Margarita M; Ruiz, Javier; Stobberup, Kim; Rangel, Mafalda; Davidson, Mary F.

2018

EC/H2020 727891

Pilotprosjekt; Filét i Norge, en videreføring. Evaluering av en "state of the art" hvitfisk filetlinje

Westavik, Harry; Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Bondø, Morten Steen; Martinsen, Gustav; Salomonsen, Cecilie; Indergård, Erlend

2018

SINTEF Ocean AS

Factors that can contribute to spread of CWD – an update on the situation in Nordfjella, Norway. Opinion of the Panel on biological hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Ytrehus, Bjørnar; Grahek-Ogden, Danica; Strand, Olav; Tranulis, Michael A.; Mysterud, Atle; Aspholm, Marina; Jore, Solveig; Kapperud, Georg; Møretrø, Trond; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Melby, Kjetil K.; Skjerdal, Olaug Taran

2018

Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM)

Fremtidens konsumprodukter av norsk salt- og klippfisk. Storskala utvanningsforsøk med lombos og postas

Bjørkevoll, Ingebrigt; Stangeland, Janne Kristin; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Lorentzen, Grete Elisabeth

2018

Møreforsking Ålesund

Fremtidens konsumentprodukter av norsk salt- og klippfisk. Småskala utvanningsforsøk med biter av salt- og klippfisk.

Bjørkevoll, Ingebrigt; Hellevik, Ann Helen; Stangeland, Janne Kristin; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Lorentzen, Grete Elisabeth

2018

Møreforsking Ålesund

Improved quality and value of Nordic mackerel products for the global market. The effects of catching method and season, filleting and processing on the storage stability of frozen Atlantic mackerel product

Karlsdóttir, Magnea Guðrún; Sveinsdottir, Hildur I.; Stefansson, Gudmundur; Larsson, Karin; Undeland, Ingrid; Sone, Izumi; Skåra, Torstein

2018

Matis

Evaluation of the governance structures of the cases. FarFish, Deliverable No. 3.3

Kvalvik, Ingrid; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Laksa, Unn; Erzini, Karim; Stobberup, Kim; Nielsen, Kåre Nolde; Vidal, Duarte Fernández; Failler, Pierre

2018

European Commission - Horizon2020

CWD - Statement 2018. Statement from the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Kapperud, Georg; Tranulis, Michael A.; Yazdankhah, Siamak Pour; Eckner, Karl Friedrich; Lassen, Jørgen Fredrik; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Olaug Taran; Skjerve, Eystein; Vold, Line; Wasteson, Yngvild

2018

Norwegian Scientific Committee for Food Safety and Environment (VKM)

Welfare Indicators for farmed Atlantic salmon: Tools for assessing fish welfare

Noble, Christopher (ed.); Gismervik, Kristine (ed.); Iversen, Martin Haugmo (ed.); Kolarevic, Jelena (ed.); Nilsson, Jonatan (ed.); Stien, Lars Helge (ed.); Turnbull, James F. (ed.)

2018

Nofima, Havforskningsinstituttet, veterinærinstiuttet, NORD universitet og University of Stirling

Listeria monocytogenes - vurdering av helseråd til gravide og andre utsatte grupper. Uttalelse fra Faggruppe for hygiene og smittestoffer i Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Skjerdal, Olaug Taran; Eckner, Karl Friedrich; Grahek-Ogden, Danica; Kapperud, Georg; Lassen, Jørgen Fredrik; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Rosnes, Jan Thomas; Robertson, Lucy; Skjerve, Eystein; Wasteson, Yngvild

2018

Norwegian Scientific Committee for Food Safety and Environment (VKM)

A Guide to the Sea Urchin Reprodctive Cycle and Staging Sea Urchin Gonad Samples - Second Edition

James, Philip; Siikavuopio, Sten Ivar; Johansson, Gunhild Seljehaug

2018

Nofima AS

CtrlAQUA - Annual Report 2017 - CtrlAQUA - Centre for Closed-Containment Aquaculture

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter (ed.); Kraugerud, Reidun Lilleholt (ed.); Thøring, Stine (ed.)

2018

Norges forskningsråd Oslo

Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd. 3. utgave

Noble, Chris (ed.); Nilsson, Jonatan (ed.); Stien, Lars Helge (ed.); Iversen, Martin Haugmo (ed.); Kolarevic, Jelena (ed.); Gismervik, Kristine (ed.)

2018

Nofima, Havforskningsinstituttet, Veternærinstituttet, NORD universitet og University of Stirling

Helhetsvurdering for bruk av kaliumklorid som salterstatter i matvarer

Greiff, Kirsti; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Hovland, Ellen Margrethe; Sødring, Marianne Sundt; Brunborg, Linn Anne Bjelland; Knutsen, Gunn Harriet

2017

SINTEF Ocean AS

Barn & Smak - En guide i barns smaksopplevelser og kosthold

Vennerød, Frida Felicia; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Almli, Valerie Lengard; Hersleth, Margrethe

2017

Nofima AS

The link between antimicrobial resistance and the content of potentially toxic metals in soil and fertilising Products. Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Wasteson, Yngvild; Skjerve, Eystein; Yazdankhah, Siamak Pour; Eckner, Karl Fredrich; Kapperud, Georg; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Vold, Line

2017

Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)

Sluttrapport for prosjekt: Økt konkurransekraft for norske poteter (2013-2017). Internt dokument til referansegruppa

Molteberg, Eldrid Lein; Johansen, Tor Jacob; Eikemo, Håvard; Afseth, Nils Kristian; Ballance, Simon

2017

NIBIO

CWD in Norway – a state of emergency for the future of cervids (Phase II). Opinion of the panel on Biological Hazards

Hansen, Helge; Kapperud, Georg; Mysterud, Atle; Solberg, Erling Johan; Strand, Olav; Tranulis, Michael A.; Ytrehus, Bjørnar; Gulbrandsen, Maria; Grahek-Ogden, Danica; Eckner, Karl Fredrich; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Skjerve, Eystein; Vold, Line; Wasteson, Yngvild

2017

Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)

Miljøkonsekvensanalyse: Integrert havbruk i Norge. September 2017

Karlsson-Drangsholt, Anders; van Nes, Solveig; Fieler, Reinhold; Hansen, Pia Kupka; Chapman, Annelise Sabine; Stévant, Pierrick Francois Denis; Rebours, Celine; Siikavuopio, Sten Ivar; Mortensen, Atle; Robertsen, Roy; Reitan, Kjell Inge; Øie, Gunvor; Handå, Aleksander; Hognes, Erik Skontorp; Rånes, Stein Arne; Tørud, Brit; Lillehaug, Atle

2017

Bellona

Risk assessment of microorganisms in biostimulants. Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Joner, Erik; Skjerve, Eystein; Sundheim, Leif; Tronsmo, Arne; Wasteson, Yngvild; Eckner, Karl Fredrich; Kapperud, Georg; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Vold, Line

2017

Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)

CWD – update statement. Opinion of the Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Tranulis, Michael A.; Kapperud, Georg; Grahek-Ogden, Danica; Eckner, Karl Fredrich; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Rosnes, Jan Thomas; Skjerdal, Taran; Skjerve, Eystein; Vold, Line; Wasteson, Yngvild

2017

Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)

FoodNexus Nordic. Next practices for entrepreneurship and innovation

Ofstad, Ragni (ed.); Ekstedt, Susanne (ed.)

2017

Universitet i Lund

Publication
Year
Journal
Category