Found 323 publications. Showing page 13 of 13:

Publication
Year
Journal
Category

Anbefalinger om tilsats av vitaminer og mineraler i RUBIN-fôr

Bjerkeng, B.; Refstie, Ståle; Austreng, Erland; Sørensen, M.

1997

Stiftelsen RUBIN, Trondheim

Report of the Arctic fisheries working group

Anon, Working group; Eliassen, Jens-Eric

1996

International Council for the Exploration of the Sea

Forvaltningsrettet ressursforskning : rapport for 1995 til Fiskeridepartementet

Eliassen, Jens-Eric; Haug, T.; Aschan, M.; Sundet, J. H.; Alber, O. T.; Nilssen, K. T.; Sunnanå, K.; Hamnes, H.

1996

Fiskeriforskning

SNDs fiskerisatsing. Andre delrapport i evalueringen av SNDs strategi og virkemidler overfor fiskeindustrien

Arbo, Peter Nicolai; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Paulsen, Odd Arne

1996

NORUT

SNDs fiskerisatsing. Første delrapport i evalueringen av SNDs strategi og virkemidler overfor fiskeindustrien

Arbo, Peter Nicolai; Paulsen, Odd Arne; Dreyer, Bent; Olsen, bjØrn eirik

1996

NORUT

Røye i havbeite. Møkkelandsvassdraget og Finnmarksdelen

Svenning, Martin-Arne; Kristoffersen, Roar; Siikavuopio, Sten Ivar; Klemetsen, Anders

1995

PUSH. Program for utvikling og stimulering av havbeite

Report of the Arctic fisheries working group

Anon, Working group; Eliassen, Jens-Eric

1995

International Council for the Exploration of the Sea

Forvaltningsforskning, marine ressurser : rapport for 1994 til Fiskeridepartementet

Eliassen, Jens-Eric; Haug, T.; Aschan, M; Sundet, J. H.; Nilssen, K. T.; Pedersen, O. P.

1995

Fiskeriforskning

Report of the Arctic fisheries working Group

Anon, Working group; Eliassen, Jens-Eric

1994

International Council for the Exploration of the Sea

1994

International Council for the Exploration of the Sea

Forvaltningsforskning, Marine Ressurser : rapport for 1993 til Fiskeridepartementet

Eliassen, Jens-Eric; Haug, T.; Aschan, M.; Sundet, J. H.; Pedersen, O. P.

1994

Fiskeriforskning

Coastal and fjord resources off Finnmark and Troms counties, Norway, based on the 1992 survey

Eliassen, Jens-Eric; Sundet, Jan Henry; Berg, Erik; Skreslet, Stig

1994

ICES International Council for Exploration of the Sea

Coastal and fjord resources off Nordland and southern Troms counties, based on the 1993 survey

Eliassen, Jens-Eric; Sundet, Jan Henry; Ahlquist, Ivan; Berg, Erik; Skreslet, Stig; Richardsen, W; Lyshoel, E; Jespersen, D T

1994

Fiskeriforskning

Eksperimenter med tverrwire under bunntrålfiske

Ahlquist, I.; Eliassen, Jens-Eric

1993

Fiskeriforskning

Coastal and fjord resources off Finnmark and Troms counties, Norway, based on the 1992 survey

Eliassen, Jens-Eric; Ahlquist, Ivan; Sundet, Jan Henry; Berg, Erik; Lørstrand, A.; Jespersen, D. T.; Skreslet, Stig; Rubach, Stein

1993

Fiskeriforskning

1992

Fiskeriforskning

1992

FLAIR SENS Project, c/o Matforsk, Ås, Norway

1991

In Focus, Tecator AB

1991

Fiskeriteknologen

Kolmulesurimi : prosess og kvalitet

Ofstad, Ragni; Grahl-Madsen, Elisabeth; Solberg, Christel

1990

Fiskeriteknologisk forskningsinstitutt

Publication
Year
Journal
Category