Found 12 publications. Showing page 1 of 1:

Publication
Year
Journal
Category

Velferd og slakting

Bjørlykke, Gry Aletta; Kvamme, Bjørn Olav; Slinde, Erik; Roth, Bjørn; Mejdell, Cecilie Marie

2011

Forebygging av Campylobacter jejuni-kolonisering hos slaktekylling ved bruk av organiske syrer

Skånseng, Beate; Rudi, Knut; Kaldhusdal, Magne; Svihus, Birger; Moen, Birgitte

2011

Effekt av kjønn på kjøttkvalitet hos norske lam slaktet i september

Lind, Vibeke; Berg, Jan; Eilertsen, Svein; Hersleth, Margrethe; Eik, Lars Olav

2011

Broilerfôr beriket med selen, n-3 fettsyrer og histidin. Betydningen for human helse, kjøttkvalitet og dyrehelse

Nyquist, Nicole Frost; Biltvedt, Liv Marit; Rødbotten, Rune; Thomassen, Magny S.; Svihus, Birger; Haug, Anna

2011

Mer mørt kjøtt fra "nye" storfemuskler

Rødbotten, Rune; Enersen, Grethe; Veiseth-Kent, Eva; Berg, Jan

2011

Kjøtt og helse; muligheter for forbedring av norsk kjøtt med hensyn på human ernæring

Haug, Anna; Nyquist, Nicole Frost; Rødbotten, Rune; Thomassen, Magny S.; Svihus, Birger; Christophersen, Olav Albert

2011

Publication
Year
Journal
Category