Found 44 publications. Showing page 2 of 2:

Publication
Year
Journal
Category

Nutritional requirments of juvenile ballan wrasse

Hamre, Kristin; Nordgreen, Andreas Hoel; Grøtan, Espen; Breck, Olav

2014

Effects of feeding frequency on growth and gut health of ballan wrasse juveniles

Helland, Synnøve; Lein, Ingrid; Sæle, Øystein; Lie, Kai Kristoffer; Kousoulaki, Katerina; van Dalen, Stephanie C.M.; Klaren, Peter H.M.; Bakke, Anne Marie; Krogdahl, Åshild

2014

Characteristics of the digestive functions in ballan wrasse fed dry and moist diets

Krogdahl, Åshild; Sæle, Øystein; Lie, Kai Kristoffer; Kousoulaki, Katerina; Hamre, Kristin; Helland, Synnøve; Lein, Ingrid

2014

Surface disinfection of ballan wrasse eggs

Dahle, Stine Veronica Wiborg; Øie, Gunvor; Lein, Ingrid

2014

Eliminating egg stickiness. Stripped ballan wrasse eggs

Lein, Ingrid; Barr, Yoav; Tveiten, Helge

2014

Wet and dry fertilisation of wrasse eggs

Lein, Ingrid; Barr, Yoav

2014

Procedure for short-term storage of ballan wrasse milt

Lein, Ingrid; Helland, Synnøve; Grevle, Inger Synnøve; Ruud, Katarina Nordtun

2014

Gender determination of ballan wrasse broodstock

Lein, Ingrid; Barr, Yoav; Helland, Synnøve

2014

Establishment of ballan wrasse broodstock

Lein, Ingrid; Helland, Synnøve

2014

Do SCM "ideals" prevail? A case study from the Norwegian fish processing industry

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell

2012

Effekt av jordart, gjødslingsnivå og sort på sensorisk kvalitet hos gulrot

Bengtsson, Gunnar; Lea, Per; Seljåsen, Randi; Berentsen, Erling; Nilsen, Asgeir N.; Bjerke, F.; Dragland, Steinar

2009

Gulrot og kålrot med riktig kvalitet - et samarbeidsprosjekt for å styrke konkurranseevnen i norsk produksjon

Thomsen, Mette; Seljåsen, Randi; Bengtsson, Gunnar; Vittersø, Gunnar; Berentsen, Erling; Dragland, Steinar

2009

Kålrot – dyrking og kvalitet

Thomsen, Mette; Bengtsson, Gunnar; Lea, Per

2008

Proteomics

Hollung, Kristin; Veiseth, Eva; Jia, Xiaohong; Mosleth, Ellen Færgestad

2008

Muscle enzymes: Proteinases

Geesink, Geert H.; Veiseth, Eva

2008

Effekt av gulrotsuger (Trioza apicalis) på sensorisk kvalitet i gulrot

Seljåsen, Randi; Høgetveit, Lars Arne; Tajet, Torgeir; Bengtsson, Gunnar; Meadow, Richard

2006

Publication
Year
Journal
Category