Found 441 publications. Showing page 1 of 18:

Publication
Year
Journal
Category

Top tech is key

Arnesen, Arne Mikal

2020

Næringsnytte

Plant-based food for everyone?

Ueland, Øydis; Gonera, Antje

2020

Næringsnytte

New ingredients fit for feed?

Samuelsen, Tor Andreas

2020

Næringsnytte

Snow crab: a seafood adventure?

Dragøy, Ragnhild; Voldnes, Gøril

2020

Næringsnytte

reeding cod for faster growth

Kettunen, Anne Helena

2020

Næringsnytte

Business ideas for food safety

Langsrud, Solveig; Gonera, Antje

2020

Næringsnytte

Sustainable food packaging

Pettersen, Marit Kvalvåg

2020

Næringsnytte

Big kelp potential in the North

James, Philip; Wang, Xinxin

2020

Næringsnytte

Colder frozen fish, please

Stormo, Svein Kristian

2020

Næringsnytte

I gang med neste generasjons matemballasje.

Pettersen, Marit Kvalvåg; Gulin-Sarfraz, Tina

2020

nofima.no

Size matters for coastal fleet

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent

2020

Næringsnytte

New nutrition for seniors

Varela-Tomasco, Paula Alejandra

2020

Næringsnytte

Documenting effect of light on Atlantic salmon performance

Kolarevic, Jelena; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter

2020

Næringsnytte

Dehydrated food improvements

Rosnes, Jan Thomas

2020

Næringsnytte

Have found safe ozone level in closed facilities

Stiller, Kevin Torben; Lazado, Carlo C.

2020

Næringsnytte

From lab to industrial scale

Afseth, Nils Kristian

2020

Næringsnytte

Ripple effects from the seafood sector

Robertsen, Roy; Iversen, Audun

2020

Næringsnytte

Database for plant-based food

Knutsen, Svein Halvor; do Carmo, Cátia Saldanha

2020

Næringsnytte

Gene technology improves shrimp health

Robinson, Nicholas Andrew; Lillehammer, Marie

2020

Næringsnytte

Iron powder from salmon blood

Dragøy, Ragnhild; Solstad, Runar Gjerp

2020

Næringsnytte

Toolbox for better fish health

Johansen, Lill-Heidi; Noble, Christopher

2020

Næringsnytte

Publication
Year
Journal
Category