Report

TILTAK MOT IPN I NORSK OPPDRETTSNÆRING - GJENNOMGANG AV FORSKNING OG ERFARINGER DE SISTE 10 ÅR

Sommer, Ann Inger (ed.); Johansen, Lill Heidi (ed.); Jensen, Ingvill (ed.)

Publication details

Publisher: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Number of pages: 55

Open Access: none