Report

OR.29.11 Marinepack 2010: LEVERANSEFORSØK TORSKELOINS NEDERLAND OG ÅS:I. Test av fiberemballasje for transport av torskeloins (temperaturregistreringer og miljøanalyse)II. Holdbarhetsstudie av repakka torskeloins (forbrukerforpakning, MAP)

Svanes, Erik; Hansen, Anlaug Ådland

Publication details

Publisher: Østfoldforskning

Number of pages: 47

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-7520-657-0

Open Access: none