Academic chapter/article/Conference paper

Effekt av tidlig beiteslipp på tilvekst og forekomst av sjodogg hos lam på beite med flått

Grøva, Lise; Stuen, Snorre; Steinshamn, Håvard; Olesen, Ingrid

Publication details

Pages: 332–335

Year: 2011

Open Access: none

Part of: Husdyrforsøksmøtet 2011 (Universitetet for miljø- og biovitenskap, 2011)