Academic article

Når konkurransefortrinn forvitrer: Er det mulig å gjenvinne profitable markedsposisjoner?

Sogn-Grundvåg, Geir; Lorentzen, Thode; Bendiksen, Bjørn Inge; Grønhaug, Kjell

Publication details

Journal: Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, vol. 11, p. 74–82–9, 2008

Publisher: Fagbokforlaget

Issue: 2

International Standard Numbers:
Printed: 1500-0788
Electronic: 1500-6069

Open Access: none