Academic article

Kan bedriftene lære noe av fiaskoprodukter?

Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Grønhaug, Kjell

Publication details

Journal: Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, vol. 10, p. 77–82–6, 2007

Publisher: Fagbokforlaget

Issue: 2

International Standard Numbers:
Printed: 1500-0788
Electronic: 1500-6069

Open Access: none