Academic article

101 historier om innovasjon i SMB-nettverk

Olsen, Nina Veflen; Elvekrok, Ingunn

Publication details

Journal: Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, p. 36–45, 2010

Publisher: Fagbokforlaget

International Standard Numbers:
Printed: 1500-0788
Electronic: 1500-6069

Open Access: none

Links:
FULLTEKST