Popular scientific chapter/article

Kan fettsyresammensetning måles med Near-infrared spektroskopi (NIRS) og er fettkvalitet målt med denne metoden arvelig?

Gjerlaug-Enger, Eli; Aass, Laila; Ødegård, Jørgen; Kongsro, Jørgen; Vangen, Odd

Publication details

Pages: 475–478

Year: 2011

Open Access: none

Part of: Husdyrforsøksmøtet 2011 (Universitetet for miljø- og biovitenskap, 2011)