Popular scientific chapter/article

Effekt av kjønn på kjøttkvalitet hos norske lam slaktet i september

Lind, Vibeke; Berg, Jan; Eilertsen, Svein; Hersleth, Margrethe; Eik, Lars Olav

Publication details

Pages: 377–380

Year: 2011

Open Access: none

Part of: Husdyrforsøksmøtet 2011 (Universitetet for miljø- og biovitenskap, 2011)