Popular scientific chapter/article

Broilerfôr beriket med selen, n-3 fettsyrer og histidin. Betydningen for human helse, kjøttkvalitet og dyrehelse

Nyquist, Nicole Frost; Biltvedt, Liv Marit; Rødbotten, Rune; Thomassen, Magny S.; Svihus, Birger; Haug, Anna

Publication details

Pages: 197–199

Year: 2011

Open Access: none

Part of: Husdyrforsøksmøtet 2011 (Universitetet for miljø- og biovitenskap, 2011)