Popular scientific chapter/article

Kjøtt og helse; muligheter for forbedring av norsk kjøtt med hensyn på human ernæring

Haug, Anna; Nyquist, Nicole Frost; Rødbotten, Rune; Thomassen, Magny S.; Svihus, Birger; Christophersen, Olav Albert

Publication details

Pages: 189–192

Year: 2011

Open Access: none

Part of: Husdyrforsøksmøtet 2011 (Universitetet for miljø- og biovitenskap, 2011)