Academic article

Kritiske suksessfaktorer for torskeoppdrett: Finnes de?

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell; Egeness, Finn-Arne; Trollvik, Trine Elisabeth

Publication details

Journal: Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi, vol. 19/20, p. 9–16, 2010

Issue: 2009/2010

International Standard Numbers:
Printed: 0803-6799
Electronic: 1891-0998

Open Access: none

Links:
FULLTEKST